Archive for mei, 2009

WOZ-waarde blijft voor het eerst gelijk

vrijdag, mei 29th, 2009


De WOZ-waarde van huizen zal volgend jaar gemiddeld gelijk blijven aan de waarde van dit jaar. Het is voor het eerst sinds de WOZ waarde wordt vastgesteld, dat er geen stijging is.

De WOZ-waarde wordt sinds 1995 gemeten.
Er zullen wel verschillen zijn per regio en type woning. Dat zei Ruud Kathmann, lid van het management team van de Waarderingskamer, vrijdag tegen het ANP.

Voorlopige cijfers
Kathmann baseert zich op voorlopige cijfers van Nederlandse gemeenten. Deze taxaties worden in de loop van dit jaar verder bestudeerd. ,,Maar globaal gezien zal de WOZ-waarde gelijk blijven”, aldus Kathmann.

Zenuwachtig
De WOZ-waarde is van belang omdat verschillende belastingtarieven erop gebaseerd zijn, zoals de Onroerend Zaak Belasting (OZB). Maar de toegekende waarde van het huis kan ook belangrijk zijn op hypothecair gebied. Kathmann: ,,Als de waarde van een woning minder waard is, kan een bank zenuwachtig worden. Het kan betekenen dat als de rente moet worden herzien, de bank het tarief optrekt.” Aan de andere kant kan een hogere WOZ-waarde ervoor zorgen dat een huiseigenaar bij nieuwe onderhandeling over rente juist gunstiger tarieven kan bedingen.

Volgens Kathmann zullen de taxaties per regio uiteenlopen. ,,De Randstad blijft het goed doen, regio’s zoals Groningen, Friesland en Zeeland minder.” Ook het woningtype maakt uit. ,,Appartementen deden het beter dan gezinswoningen. Maar woningen in de duurste klasse juist weer minder goed dan goedkopere huizen.”

Moeilijk
De taxatie met peildatum 1 januari 2009 was moeilijker dan die in voorgaande jaren, aldus de Waarderingskamer. ,,Dat komt doordat er in sommige segmenten weinig transacties zijn geweest. We hebben de gemeenten laten weten hoe daar mee om te gaan. Zo maken ze nu meer gebruik van de vraagprijzen van woningen.”

Bron: ANP

Tijdelijke versoepeling invorderingsbeleid ondernemers

vrijdag, mei 29th, 2009


De economische crisis geeft aanleiding om voor de inning van belastingschulden tijdelijk soepeler om te gaan met bedrijven die als direct gevolg daarvan betalingsachterstanden hebben bij de fiscus. Deze tijdelijk soepeler houding komt tot uitdrukking in het gevoerde beleid voor uitstel van betaling. Om de slagkracht en de effectiviteit van de tijdelijke maatregelen te versterken is er voor gekozen om naast dat uitstel van betaling de beoogde souplesse ook door te vertalen naar het executiebeleid van de Belastingdienst.

Het gaat om een maatregel van uitstel van betaling voor ondernemers (van toepassing naast art. 25.6 Leidraad Invordering 2008) en een maatregel van het opschorten van de executiedatum bij beslag ten laste van ondernemers (derogeert aan art. 14.1.9 Leidraad Invordering 2008). De beleidsmaatregelen zijn tijdelijk en zullen worden ingetrokken zodra de economische omstandigheden dit mogelijk maken. In ieder geval zullen deze maatregelen in het najaar van 2009 worden geëvalueerd.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst (nr. 96).

Bron en meer informatie: Ministerie van Financiën

Schatting inkomsten ondernemers makkelijker en nauwkeuriger

donderdag, mei 28th, 2009


De inkomensschatting voor (kleine) ondernemers wordt makkelijker en nauwkeuriger. Voortaan kunnen ondernemers namelijk de schatting van hun inkomsten voor de inkomensheffing en Zorgverzekeringswet digitaal doorgeven met het programma voorlopige aanslag 2009 (VA-programma 2009) van de belastingdienst. Ook kunnen ondernemers de voorlopige aanslag tussentijds wijzigen via hetzelfde programma. De schatting wordt hierdoor steeds nauwkeuriger. Voor 1 augustus 2009 moet de digitale inkomensschatting zijn verzonden. Ondernemers die hun aangifte inkomstenbelasting over 2008 na 1 augustus 2009 indienen, moeten ook voor 2008 een schatting van hun inkomen inleveren. Echter, deze schatting gaat nog via het klassieke papieren formulier.

Volledig bericht
De inkomensschatting voor (kleine) ondernemers wordt makkelijker en nauwkeuriger. Voortaan kunnen ondernemers namelijk de schatting van hun inkomsten voor de inkomensheffing en Zorgverzekeringswet digitaal doorgeven met het programma voorlopige aanslag 2009 (VA-programma 2009) van de belastingdienst. Ook kunnen ondernemers de voorlopige aanslag tussentijds wijzigen via hetzelfde programma. Verder bevat het programma rekenhulpen en controles waardoor de kans op (invul)fouten veel kleiner is.

Voor 1 augustus 2009 moet de digitale inkomensschatting zijn verzonden. Ondernemers die hun aangifte inkomstenbelasting over 2008 na 1 augustus 2009 indienen, moeten ook voor 2008 een schatting van hun inkomen inleveren. Echter, deze schatting gaat nog via het klassieke papieren formulier. Het blijft overigens mogelijk om de schatting over 2009 op papier door te geven. Daarvoor kunnen ondernemers het formulier Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2009 bij de Belastingtelefoon bestellen of downloaden via de website van de belastingdienst.

Bron: Ministerie van Financiën, 20-5-2009

Versoepeling technische inrichtingseisen voor bestelauto’s

donderdag, mei 28th, 2009


Staatssecretaris De Jager van Financiën heeft onlangs een besluit uitgebracht met enige versoepelingen in de technische inrichtingseisen voor bestelauto’s. Het betreft eisen die betrekking hebben op de vaste wand tussen de bestuurderscabine en de laadruimte. Zo wordt het gebruik van popnagels als bevestigingsmateriaal toegestaan, hoeft de wand niet meer aan de bovenzijde te worden vastgezet en hoeft de wand niet overal aan de carrosserie aan te sluiten. Door deze wijzigingen wordt het voor fabrikanten en importeurs eenvoudiger een bestelauto aan te passen aan de Nederlandse fiscale bepalingen. Het besluit zal op 1 juni 2009 in werking treden.

Volledig bericht
Het rijden in een bestelauto is voor ondernemers (in de zin van de Wet op de omzetbelasting) goedkoper en fiscaal voordeliger dan het rijden in een personenauto. Een bestelauto die voor de onderneming wordt gebruikt, is namelijk vrijgesteld voor de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm). Dat scheelt 40% van de netto catalogusprijs (catalogusprijs verminderd met omzetbelasting) minus een drempel van € 1.288 (jaar 2009). Voor auto’s met een compressieontsteking bedraagt de besparing 40% plus € 366 (jaar 2009). Verder geldt voor een bestelauto van een ondernemer in het algemeen een lager tarief voor de motorrijtuigenbelasting en bestaat binnen daartoe gestelde grenzen recht op de investeringsaftrek bij aanschaf van een bestelauto.

Voor bestelauto’s gelden bepaalde voorwaarden met betrekking tot de afmetingen en inrichting van de laadruimte. Als een auto aan deze voorwaarden voldoet, is geen sprake van een personenauto. In dat geval hebben voor de omzetbelasting geregistreerde ondernemers recht op een vrijstelling van bpm.

Staatssecretaris De Jager van Financiën heeft onlangs een besluit uitgebracht met enige versoepelingen in de technische inrichtingseisen voor bestelauto’s. Het betreft eisen die betrekking hebben op de vaste wand tussen de bestuurderscabine en de laadruimte. Zo wordt het gebruik van popnagels als bevestigingsmateriaal toegestaan, hoeft de wand niet meer aan de bovenzijde te worden vastgezet en hoeft de wand niet overal aan de carrosserie aan te sluiten. Door deze wijzigingen wordt het voor fabrikanten en importeurs eenvoudiger een bestelauto aan te passen aan de Nederlandse fiscale bepalingen. Het besluit zal op 1 juni 2009 in werking treden.

Bron: Ministerie van Financiën, 12-5-2009, nr. CPP2009/764M (gepubliceerd 27-5-2009).

Van Noord Accountants en Belastingadviseurs breidt uit naar Papendrecht

donderdag, mei 28th, 2009


Van Noord Accountants en Belastingadviseurs heeft er een zevende vestiging bij. Op het Nieuwland Parc tussen Papendrecht en Alblasserdam zijn acht medewerkers vanuit Gorinchem gestart in het gloednieuwe bedrijfsverzamelgebouw De Hoogendijck.
Van Noord geeft aan dat de nieuwe vestiging in Papendrecht mogelijkheden biedt om de activiteiten uit te breiden in westelijke richting. Op 8 september gaan de deuren officieel open voor intermediairs en andere relaties. Van Noord heeft behalve in Papendrecht vestigingen in Beesd, Leerdam, Tiel, Culemborg, Gorinchem, en Zaltbommel.