Archive for maart, 2011

Uitstel Wet uniformering loonbegrip

dinsdag, maart 29th, 2011


De invoering van het wetsvoorstel Uniformering loonbegrip moet worden verschoven van 1 januari 2012 naar 1 januari 2013, dat stelt Staatssecretaris Weekers van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

 Uitstel wegens hoge druk Belastingdienst “Directe aanleiding voor mijn verzoek om uitstel van de plenaire behandeling was de mededeling van de directeur generaal Belastingdienst dat hij goede mogelijkheden ziet dit jaar live te gaan met het Nieuwe Toeslagen Systeem (NTS)”, aldus Weekers. Dat brengt naast vereenvoudigingen ook veel veranderingen met zich mee. Als gelijktijdig de Wet Uniformering loonbegrip wordt ingevoerd, betekent dat een nog hogere druk op de Belastingdienst, met de vrees voor meer ongemak voor toeslaggerechtigden.

 Nieuwe Toeslagen Systeem

 Na de introductie van NTS kunnen alle toeslagen met één systeem worden verwerkt. Inkomensmutaties en mutaties in huishoudsamenstelling kunnen in NTS daarom in één keer voor alle toeslagen tegelijk worden doorgevoerd. Verder is een groot voordeel van NTS dat toeslaggerechtigden de mogelijkheid krijgen door middel van een webportaal mutaties in hun persoonlijke gegevens door te geven.

 Administratievelastenverlichting

In het Regeerakkoord is afgesproken het wetsvoorstel Wet uniformering loonbegrip deze kabinetsperiode in werking te laten treden. Daarmee is een potentieel forse administratievelastenverlichting voor het bedrijfsleven te behalen en voor burgers het loonstrookje begrijpelijk te maken.

 

 

 

 

 

 

 

Zvw-bijdrage mag in vrije ruimte vallen onder wkr

dinsdag, maart 29th, 2011


De vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw mag onder de werkkostenregeling als eindheffingsloon worden aangewezen en daarmee worden ondergebracht in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Dit heeft de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam op verzoek van BDO Adviesgroep Loon- & Premieheffing aangegeven, zo meldt BDO.

Door het onderbrengen in de vrije ruimte is er geen loonbelasting meer verschuldigd over de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Dit resulteert in een nettovoordeel voor de werknemers.

Deze goedkeuring is met name interessant voor werkgevers met een relatief grote loonsom en relatief weinig vergoedingen en verstrekkingen die in de vrije ruimte kunnen worden ondergebracht.

Anders bij uniform loonbegripZodra de Wet uniformering loonbegrip in werking treedt, verliest deze goedkeuring haar belang en wel omdat de inkomensafhankelijke bijdrage dan een werkgeversheffing wordt en niet langer tot het loon van de werknemers wordt gerekend.

Bron: E-mail Lonen nr. 6 van BDO ALP

Fiscus wijst jongeren op belastingteruggave

zaterdag, maart 19th, 2011


De Belastingdienst is weer gestart met de jaarlijkse voorlichtingscampagne voor jongeren met vakantiewerk of een bijbaantje. Via radiospotjes op populaire jongerenzenders en internet worden zij op de mogelijkheid gewezen om belastinggeld terug te vragen.

Wees geen diefJongeren kunnen met een half uurtje werk soms wel een paar honderd euro van de Belastingdienst terug krijgen. Wees dus geen dief van je eigen portemonnee en doe belastingaangifte”, roept staatssecretaris Frans Weekers van Financiën deze groep op.

Doe aangifte

Werkgevers houden voor jongeren met een (tijdelijk) vakantie- of bijbaantje vaak voor het hele jaar ineens loonheffing en premies in. Omdat jongeren veelal geen aangifte doen, is de rode draad van de voorlichtingscampagne dit keer dat jongeren zichzelf ‘beroven’ door geen gebruik te maken van de aangifte.

Teruggaaf

Wie vorig jaar een vakantie- of bijbaantje had kan meteen gebruik maken van de vooraf ingevulde belastingaangifte. Deze hoeft dan alleen nog maar gecontroleerd en eventueel aangevuld te worden. Deze teruggaaf kan tot 5 jaar terug worden aangevraagd, dus tot en met 2006. Meer informatie over de belastingteruggaaf voor jongeren met een vakantie- of bijbaantje is te vinden op: www.belastingdienst.nl/jongeren. en www.pikhetniet.tv

 

 

 

 

 

 

Zelftest Belastingdienst voor internetondernemers

zaterdag, maart 19th, 2011


Ondernemers die internet gebruiken als verkoopkanaal zijn vaak onvoldoende op de hoogte van de voorwaarden die gesteld worden door de Belastingdienst. Vanaf vandaag kunnen internetondernemers een zelftest doen via de website van de Belastingdienst.

Bescherming consumentVoor ondernemers die zaken doen met consumenten gelden er ook wettelijke bepalingen die kopers beschermen. De Consumentenautoriteit ziet hier op toe. Het gaat dan o.a. over elektronisch factureren, digitale administratie en het wettelijk verplicht vermelden van btw- en Kamer van Koophandelnummer. Maar er zijn ook regels op het gebied van informatie over vestigingsadres, klachtenafhandeling en dergelijke.

Flinke omzetcijfers verkoopsites

Verkoopsites zijn vaak gestart vanuit hobbyisme en doorgegroeid naar professionele kanalen met flinke omzetcijfers. Daarom hebben de Consumentenautoriteit en de Belastingdienst het initiatief genomen om de test te ontwikkelen en internetondernemers te informeren. Door vijf vragen te beantwoorden wordt duidelijk of zij hun website moeten aanpassen of dat deze voldoet.

Test

De test en informatie zijn te vinden op www.belastingdienst.nl/internetondernemers. 

 

 

 

 

 

MKB past werkkostenregeling nauwelijks toe

zaterdag, maart 19th, 2011


De nieuwe werkkostenregeling blijkt binnen het MKB nauwelijks te worden toegepast. Werkgevers kunnen vanaf dit jaar werken met de nieuwe regeling voor extraatjes voor het personeel. Nog geen één op de tien werkgevers in het MKB doet dat ook, blijkt uit onderzoeken door Grant Thornton en Tilly Berk.

 Overstap op wkrVan de 2553 werkgevers voor wie Grant Thornton de loonadministratie doet, zijn er 277 (11 procent) overgestapt op de nieuwe regeling. Bij Tilly Berk is dat nog veel minder 78 werkgevers (2,4 procent) van de 3300 werkgevers hebben op 1 januari de nieuwe regeling ingevoerd.

Tot en met 2013 mogen werkgevers alles bij het oude laten, daarna moet iedereen werken met de nieuwe werkkostenregeling.

 Meer belasting betalen

Een woordvoerder van Grant Thornton zegt in de Telegraaf: “Bij veel bedrijven is het budget van 1,4% onvoldoende om alle vergoedingen en verstrekkingen te dekken die voorheen nog belastingvrij werden gegeven. Overstappen betekent of werknemers minder verstrekken, of zelf meer belasting betalen.”

 Voorbereidingstijd

Het ministerie van Financiën geeft toe dat veel bedrijven de datum van 1 januari niet hebben gehaald, vanwege de benodigde voorbereidingstijd. “Maar we horen ook dat werkgevers blij zijn met de wkr en die direct toepassen.”