Archive for februari, 2012

Apart formulier voor indienen BTW-suppletie

donderdag, februari 23rd, 2012


Na het indienen van de BTW-aangifte kunt u natuurlijk merken dat er te veel of te weinig BTW is betaald. U kunt dit echter corrigeren door het indienen van een BTW-suppletie. Heeft u de afgelopen vijf jaar te veel of te weinig BTW aangegeven dan bent u sinds 1 januari 2012 zelfs verplicht om een suppletieaangifte in te dienen. Na 1 april 2012 moet u hiervoor het suppletieformulier van de Belastingdienst gebruiken.

U bent verplicht om suppletieaangifte te doen zolang de naheffingstermijn loopt, dus gedurende vijf jaar na het jaar waarover u suppletie moet doen. De Belastingdienst kan een vergrijpboete opleggen, indien u het indienen van een correctie achterwege laat. Vanaf 1 april 2012 moet u de suppletieaangifte met een verplicht gesteld formulier indienen. Er zijn een tweetal formulieren beschikbaar. Het formulier ‘Suppletie omzetbelasting tot en met 2009’ en ‘Suppletie omzetbelasting vanaf 2010’. U kunt natuurlijk ook digitaal een verzoek sturen naar de Belastingdienst via het beveiligde gedeelte van de website.

BTW-correcties tot € 1.000

De kleine BTW-correcties hoeft u niet te corrigeren met het suppletieformulier, maar kunt u verwerken in uw eerstvolgende aangifte BTW. Dit is mogelijk tot een te betalen of terug te krijgen bedrag van € 1.000. Let er wel op dat u de correcties in de juiste rubriek van de aangifte verwerkt. Bij correctie in de reguliere aangifte ontvangt u geen naheffingsaanslag of afzonderlijke teruggaafbeschikking.

Heeft u vragen over het op correcte wijze indienen van een BTW-suppletie, neem dan contact op met VRS Consultancy.

 

In 2013 komt het uniform loonbegrip

vrijdag, februari 17th, 2012


Het verschil tussen het loon voor de loonheffingen, het loon voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet en het loon voor de heffing van premies voor de werknemersverzekeringen zal per 1 januari 2013 verdwijnen. Het uniform loonbegrip is definitief. De loonadministratie zal voor u hierdoor een stuk eenvoudiger worden.

Onlangs is in het Staatsblad een besluit gepubliceerd dat de invoering per 1 januari 2013 bevestigt.

Eén loonbegrip

Dit betekent dat er per 2013 één loonbegrip komt voor de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet ZVW en de premies werknemersverzekeringen. Nu is bijvoorbeeld de bijtelling voor de auto van de zaak nog wel loon voor de eerste twee categorieën, maar niet voor de werknemersverzekeringen. Zo zijn er nog allerlei voorbeelden van afwijkende definities en berekeningen die de loonadministratie nogal complex maken.

Minder administratieve lasten

De Wet uniformering loonbegrip regelt dat de bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak ook als loon voor de werknemersverzekeringen wordt aangemerkt. Ook voor een aantal andere veelvoorkomende verschillen is in de wet een oplossing gevonden. De bedoeling is dat door het gelijktrekken van de verschillende loonbegrippen uw administratieve lasten afnemen. De regering heeft becijferd dat dit in de toekomst voor alle werkgevers samen een besparing van maar liefst € 380 miljoen oplevert. Bovendien wordt het voor werknemers een stuk eenvoudiger om te begrijpen wat er op hun loonstrookje staat.

 

Freelance Administrateur, nog voor maximaal 2 dagen per week beschikbaar

vrijdag, februari 3rd, 2012


Indien u op zoek bent naar een professionele en flexibele oplossing voor de administratie van uw bedrijf, bent u bij VRS Consultancy aan het juiste adres. Wij kunnen u als freelance administrateur ondersteunen in o.a. de volgende situaties:

· U besteedt onnodig veel uit aan uw (dure) accountant;

· U heeft behoefte aan een administrateur, maar vindt de overstap naar een administrateur in loondienst een te grote stap of een te groot risico en vult deze vacature daarom liever (eerst) op flexibele wijze in;

· U heeft tijdelijke of meer permanente capaciteitsproblemen en heeft behoefte aan ondersteuning, bijvoorbeeld wegens ziekte, verlof of overbrugging;

· U heeft een wens om eenmalig een opdracht op projectbasis uit te laten voeren door een interim administrateur met veel kennis in huis;

· U doet de administratie van uw bedrijf zelf, maar besteedt hier onnodig veel tijd aan;

· U zou verlost willen zijn van de administratieve achterstanden;

· U heeft behoefte aan een efficiëntere inrichting van uw administratie;

· U heeft twijfels over de meest gunstige toepassing van de fiscale regelgeving, waardoor u wellicht teveel belasting betaalt;

· U zou graag meer informatie aan uw administratie willen ontlenen en meer controle over de cijfers willen hebben.

 

Er zijn derhalve talloze argumenten aan te voeren waarom een onderneming gedurende een langere dan wel kortere termijn gebruik wenst te maken van een freelance deskundige welke door zijn ervaring en opleiding snel ingewerkt is in de materie.

 

VRS Consultancy heeft jarenlange ervaring en heeft gewerkt met een groot aantal administratiepakketten, waaronder Snelstart, Twinfield, Exact, Minox, Unit 4 Multivers, Accountview, Infine (rapportage) en Logisal (salarissen). Wij kunnen de administratie bij u op locatie verzorgen, maar kunnen deze eventueel ook (deels) vanuit ons eigen kantoor verwerken.

 

Omdat wij zonder tussenkomst van een bemiddelingsbureau werken en lage overheadkosten hebben, kunnen wij werkzaamheden op HBO-niveau aanbieden tegen zeer concurrerende voorwaarden.