Archive for juli, 2012

Voor 1 augustus jaarrekening 2011 deponeren

maandag, juli 16th, 2012


Besloten vennootschappen en naamloze vennootschappen moeten hun (vastgestelde) jaarrekening elk jaar deponeren bij de Kamer van Koophandel. De jaarrekening moet binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar worden opgemaakt en voorgelegd aan de aandeelhouders.

De aandeelhouders hebben 2 maanden voor het vaststellen van de opgemaakte jaarrekening. Direct daarna moet de jaarrekening worden gedeponeerd bij de KvK. Bij een boekjaar dat eindigt op 31 december gebeurt dit dus uiterlijk op 31 juli.Op grond van bijzondere omstandigheden kunnen de aandeelhouders het bestuur uitstel verlenen voor het opmaken van de jaarrekening. Men kan maximaal 13 maanden uitstel krijgen (uiterlijk tot 31 januari van het volgende jaar).

Meer informatie over deponeren:http://www.kvk.nl/deponeren of VRS Consultancy.

Aanpassing vrijstelling inlenersaansprakelijkheid per 1 juli 2012

vrijdag, juli 6th, 2012


De Belastingdienst kan u aansprakelijk stellen voor de niet-betaalde loonheffingen en BTW van de uitlener. Sinds 1 juli kunt u dit risico echter voorkomen door te werken met een gecertificeerd uitzendbureau en door een kwart van het factuurbedrag te storten op de geblokkeerde bankrekening (g-rekening) bij de fiscus. Voldoet u aan deze voorwaarden dan kunt u een vrijstelling voor de inlenersaansprakelijkheid krijgen.

Bij inlening maakt u gebruik van arbeidskrachten die het uitzendbureau – de uitlener – ter beschikking stelt. Het is aan de uitlener om de BTW en loonheffingen af te dragen. Gebeurt dit echter niet dan kan de Belastingdienst bij u aankloppen voor deze niet-betaalde bedragen. Het risico van deze aansprakelijkheid kon u eerst voorkomen door het opvragen van een verklaring van betalingsbedrag van de uitlener en het storten van een deel van het factuurbedrag op de g-rekening.

Voorwaarden vrijstelling

Sinds 1 juli van dit jaar is het zelfs mogelijk om onder voorwaarden vrijgesteld te worden van deze inlenersaansprakelijkheid. Het uitzendbureau waarmee u werkt moet zich dan wel registeren bij de Stichting Normering Arbeid (SNA). De SNA heeft als taak om regelmatig de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de uitzend-, payroll- en detacheringsbureaus te controleren. Stort u daarnaast 25% van het factuurbedrag op de g-rekening bij de Belastingdienst dan kunt u onder de inlenersaansprakelijkheid uitkomen.

Registratie KvK

Daarnaast moeten uitzendbureaus zich sinds 1 juli 2012 verplicht inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dit heeft ook voor u gevolgen, want u moet deze registratie controleren. Blijkt namelijk achteraf dat een uitzendbureau niet is geregistreerd en u heeft dat niet gecontroleerd dan kunt u een boete krijgen. Controleer dat dus goed!

 

Bij eventuele vragen over inlenersaansprakelijkheid in uw specifieke situatie, neem dan contact op met VRS Consultancy.