ZZP-Pakket

Als ZZP’er, heeft u, naast uw eigen werkzaamheden, ook te maken met diverse administratieve en fiscale verplichtingen waaraan u periodiek moet voldoen. U zult zich echter veel liever toeleggen op de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten en deze zaken liever uitbesteden aan een administratiekantoor met kennis van zaken, waardoor u zeker weet dat alle fiscale voordelen benut worden.

Hiervoor verwijzen wij u graag door naar Administratiekantoor ZZP welke hiervoor een speciaal pakket met zeer duidelijke tariefstructuur heeft ontwikkeld vanaf € 50,00 per maand. Hieronder volt een korte beschrijving van het dienstenpakket van Administratiekantoor ZZP.

Voor een vast en eerlijk tarief per maand verzorgt Administratiekantoor ZZP de gehele bedrijfsadministratie.

Wat doet Administratiekantoor ZZP in het kort:
·  Het verzorgen van uw financiële administratie;
·  verzorgen van de periodieke aangifte omzetbelasting;
·  Tussentijdse rapportages;
·  Het verzorgen van uw persoonlijke aangifte inkomstenbelasting;
·  Het aanvragen van VAR (verklaring arbeidsrelatie);
·  Correspondentie met belastingdienst;
·  Het samenstellen van jaarstukken (balans & winst- en verliesrekening).

Ook kan Administratiekantoor ZZP u behulpzaam zijn bij het afsluiten van eventueel benodigde verzekeringen. Hiervoor zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan met Tukker & van de Voort BV.

Het enige dat Administratiekantoor ZZP van haar klanten verwacht is het periodiek, op een enigszins ordentelijke wijze, aanleveren van de benodigde financiële documenten zoals in- en verkoopfacturen en bankafschriften.