Loonadministratie

Indien u alleen uw loonadministratie zou willen uitbesteden, kan VRS Consultancy voor een relatief klein bedrag per maand de loonadministratie en alle bijbehorende zaken voor u verzorgen. Naast de maandelijkse loonstrook (welke eventueel digitaal verstuurd kan worden zodat u deze op eigen briefpapier af zou kunnen drukken) verzorgt VRS Consultancy ook uw aangifte loonheffing en stuurt deze digitaal in.

Tevens ontvangt u de betaallijst van ons. Boekt u uw administratie zelf maar laat u de loonadministratie liever aan ons over dan verstrekken wij u tevens een uitdraai van de journaalposten per periode.

Nauwlettend worden de ontwikkelingen in de salarisadministratie en bijbehorende regelgeving gevolgd zodat u zich hierover niet hoeft te bekommeren.

We kunnen de werkzaamheden uitvoeren tegen het afgesproken uurtarief maar omdat uit de praktijk blijkt dat men graag duidelijkheid wil hebben over het tarief, hebben we een pakket ontwikkeld dat opvalt door zijn eenvoud en zeer concurrerende tariefstelling:

Indien sprake is van vaste maandsalarissen, de maandelijkse mutaties vrij beperkt zijn, en wij de maandelijkse overzichten (loonstroken, aangifte loonheffing, betaallijst en journaalpost) en jaarlijkse overzichten (jaaropgaven en verzamelloonstaat) kunnen mailen naar een vaste contactpersoon, kunnen wij de volgende tarieven (excl. BTW) aanbieden:

Per bedrijf: € 10,= per maand

Per werknemer: € 7,50 per maand

Uiteraard kan de aanlevering ook op andere wijze gebeuren, met aangepaste tariefstelling. Gelieve hiervoor het contactformulier in te vullen.

Reacties zijn gesloten.