Omzetbelasting op oninbare vorderingen niet in aangifte terugvragen maar via apart verzoek

Ondernemers die btw aan hun afnemers hebben gefactureerd en deze aan de Belastingdienst hebben betaald, kunnen bij (geheel of gedeeltelijk) niet-betalen van de factuur deze btw van de Belastingdienst terugvragen. De wettelijke regeling vereist dat dit via een apart verzoek gaat en niet via de reguliere btw-aangifte.

Ondernemers die btw aan hun afnemers hebben gefactureerd en deze aan de Belastingdienst hebben betaald, kunnen bij (geheel of gedeeltelijk) niet-betalen van de factuur deze btw van de Belastingdienst terugvragen. De wettelijke regeling vereist dat dit via een apart verzoek gaat en niet via de reguliere btw-aangifte. Hof Amsterdam heeft onlangs in deze zin beslist.

In de onderhavige procedure had de inspecteur aan een vof (een accountants- en belastingadvieskantoor) een naheffingsaanslag met verzuimboete opgelegd over het tijdvak januari 2008, omdat de vof niet alle informatie had verstrekt over de opbouw van de afgetrokken voorbelasting. In de bezwaarfase bleek dat in de voorbelasting een bedrag van € 9.052 aan btw is begrepen die ziet op oninbare vorderingen. De inspecteur liet de naheffing voor dit deel in stand, omdat hij meende dat de vof deze btw via een apart verzoek had moeten terugvragen.   Het Hof wijst de vof er op dat de wettelijke bepaling verplicht tot het indienen van een afzonderlijk verzoek om teruggaaf van btw ter zake van leveringen en diensten die niet is of zal worden betaald. Alleen de btw begrepen in creditnota’s mag op basis van een goedkeuring rechtstreeks op de aangifte in mindering worden gebracht. De verzuimboete bleef eveneens in stand omdat de vof in hoger beroep daartegen geen inhoudelijke grieven had aangevoerd.

Het Hof verklaarde het hoger beroep van de vof ongegrond.
Bron: Hof Amsterdam, 4-4-2013, nr. 12/00096 (gepubliceerd 17-4-2013).

Versturen spooknota meestal niet strafbaar

Spooknota’s zijn een probleem voor de ondernemers in Nederland, maar het verzenden ervan is meestal niet strafbaar. Dat schrijft minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer. Hij ziet dan ook meer in preventie.

Spooknota’s zijn een probleem voor de ondernemers in Nederland, maar het verzenden ervan is meestal niet strafbaar. Dat schrijft minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer. Hij ziet dan ook meer in preventie.

Louche bedrijven sturen neprekeningen aan ondernemers, in de hoop dat die in een bui van onoplettendheid betalen. Omdat ze toch vaak een soort van tegenprestatie leveren, al is die helemaal niet gevraagd of nergens goed voor, kun je ze via het strafrecht weinig maken, blijkt uit de brief van Opstelten.

 ‘De fraudeurs houden zich doorgaans strikt aan de letter, zij het niet de geest van de wet,’ aldus Opstelten. Diverse organisaties waarschuwen al tegen nepfacturen.

 Antwoorden Kamervragen over het bestoken van ondernemers met spooknota

ZZP Boekhouder / freelance administrateur heeft nog ruimte voor maximaal 1 dag per week

Bent u op zoek naar een flexible oplossing voor uw MKB administratie ? ZZP Boekhouder / Freelance Administrateur VRS Consultancy heeft nog ruimte voor maximaal 1 dag per week.

Indien u op zoek bent naar een professionele en flexibele oplossing voor de administratie van uw bedrijf in de vorm van een ZZP Boekhouder of Freelance Administrateur, bent u bij VRS Consultancy aan het juiste adres. Wij kunnen u als ondersteunen in o.a. de volgende situaties:

· U besteedt onnodig veel uit aan uw (dure) accountant;

· U heeft behoefte aan een administrateur, maar vindt de overstap naar een administrateur in loondienst een te grote stap of een te groot risico en vult deze vacature daarom liever (eerst) op flexibele wijze in;

· U heeft tijdelijke of meer permanente capaciteitsproblemen en heeft behoefte aan ondersteuning, bijvoorbeeld wegens ziekte, verlof, overbrugging of jaarafsluiting;

· U heeft een wens om eenmalig een opdracht op projectbasis uit te laten voeren door een interim administrateur met veel kennis in huis;

· U doet de administratie van uw bedrijf zelf, maar besteedt hier onnodig veel tijd aan;

· U zou verlost willen zijn van de administratieve achterstanden;

· U heeft behoefte aan een efficiëntere inrichting van uw administratie;

· U heeft twijfels over de meest gunstige toepassing van de fiscale regelgeving, waardoor u wellicht teveel belasting betaalt;

· U zou graag meer informatie aan uw administratie willen ontlenen en meer controle over de cijfers willen hebben.

Er zijn derhalve talloze argumenten aan te voeren waarom een onderneming gedurende een langere dan wel kortere termijn gebruik wenst te maken van een freelance deskundige welke door zijn ervaring en opleiding snel ingewerkt is in de materie.

VRS Consultancy heeft jarenlange ervaring en heeft gewerkt met een groot aantal administratiepakketten, waaronder Snelstart, Twinfield, Exact, Minox, Unit 4 Multivers, Accountview, Infine (rapportage) en Logisal (salarissen). Wij kunnen de administratie bij u op locatie verzorgen, maar kunnen deze eventueel ook (deels) vanuit ons eigen kantoor verwerken.

Omdat wij zonder tussenkomst van een bemiddelingsbureau werken en lage overheadkosten hebben, kunnen wij werkzaamheden op HBO-niveau aanbieden tegen zeer concurrerende voorwaarden. Bel ons op 06-54711930 indien u vragen heeft over ons eerlijke tarief.

Voor 1 augustus jaarrekening 2011 deponeren

Besloten vennootschappen en naamloze vennootschappen moeten hun (vastgestelde) jaarrekening elk jaar deponeren bij de Kamer van Koophandel. De jaarrekening moet binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar worden opgemaakt en voorgelegd aan de aandeelhouders.

Besloten vennootschappen en naamloze vennootschappen moeten hun (vastgestelde) jaarrekening elk jaar deponeren bij de Kamer van Koophandel. De jaarrekening moet binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar worden opgemaakt en voorgelegd aan de aandeelhouders.

De aandeelhouders hebben 2 maanden voor het vaststellen van de opgemaakte jaarrekening. Direct daarna moet de jaarrekening worden gedeponeerd bij de KvK. Bij een boekjaar dat eindigt op 31 december gebeurt dit dus uiterlijk op 31 juli.Op grond van bijzondere omstandigheden kunnen de aandeelhouders het bestuur uitstel verlenen voor het opmaken van de jaarrekening. Men kan maximaal 13 maanden uitstel krijgen (uiterlijk tot 31 januari van het volgende jaar).

Meer informatie over deponeren:http://www.kvk.nl/deponeren of VRS Consultancy.

Aanpassing vrijstelling inlenersaansprakelijkheid per 1 juli 2012

Sinds 1 juli kunt u het risico van inlenersaansprakelijkheid voorkomen door te werken met een gecertificeerd uitzendbureau en door een kwart van het factuurbedrag te storten op de geblokkeerde bankrekening (g-rekening) bij de fiscus.

De Belastingdienst kan u aansprakelijk stellen voor de niet-betaalde loonheffingen en BTW van de uitlener. Sinds 1 juli kunt u dit risico echter voorkomen door te werken met een gecertificeerd uitzendbureau en door een kwart van het factuurbedrag te storten op de geblokkeerde bankrekening (g-rekening) bij de fiscus. Voldoet u aan deze voorwaarden dan kunt u een vrijstelling voor de inlenersaansprakelijkheid krijgen.

Bij inlening maakt u gebruik van arbeidskrachten die het uitzendbureau – de uitlener – ter beschikking stelt. Het is aan de uitlener om de BTW en loonheffingen af te dragen. Gebeurt dit echter niet dan kan de Belastingdienst bij u aankloppen voor deze niet-betaalde bedragen. Het risico van deze aansprakelijkheid kon u eerst voorkomen door het opvragen van een verklaring van betalingsbedrag van de uitlener en het storten van een deel van het factuurbedrag op de g-rekening.

Voorwaarden vrijstelling

Sinds 1 juli van dit jaar is het zelfs mogelijk om onder voorwaarden vrijgesteld te worden van deze inlenersaansprakelijkheid. Het uitzendbureau waarmee u werkt moet zich dan wel registeren bij de Stichting Normering Arbeid (SNA). De SNA heeft als taak om regelmatig de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de uitzend-, payroll- en detacheringsbureaus te controleren. Stort u daarnaast 25% van het factuurbedrag op de g-rekening bij de Belastingdienst dan kunt u onder de inlenersaansprakelijkheid uitkomen.

Registratie KvK

Daarnaast moeten uitzendbureaus zich sinds 1 juli 2012 verplicht inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dit heeft ook voor u gevolgen, want u moet deze registratie controleren. Blijkt namelijk achteraf dat een uitzendbureau niet is geregistreerd en u heeft dat niet gecontroleerd dan kunt u een boete krijgen. Controleer dat dus goed!

 

Bij eventuele vragen over inlenersaansprakelijkheid in uw specifieke situatie, neem dan contact op met VRS Consultancy.