Onbelaste reiskostenvergoeding geschrapt: hoe erg wordt het?

Het schrappen van de onbelaste reiskostenvergoeding, een van de maatregelen uit het inmiddels tot Lente-akkoord omgedoopte bezuinigingspakket, zorgt voor heel wat commotie. Zowel werknemers als werkgevers tasten in het duister over de gevolgen, doordat niet is aangegeven wát er nou precies verandert. Duidelijk lijkt wel dat het vizier specifiek is gericht op woon-werkverkeer.

Het schrappen van de onbelaste reiskostenvergoeding, een van de maatregelen uit het inmiddels tot Lente-akkoord omgedoopte bezuinigingspakket, zorgt voor heel wat commotie. Zowel werknemers als werkgevers tasten in het duister over de gevolgen, doordat niet is aangegeven wát er nou precies verandert. Duidelijk lijkt wel dat het vizier specifiek is gericht op woon-werkverkeer. Hoe erg wordt het?

Onbelaste reiskostenvergoeding verdwijnt…

De eerste ‘dat hebben we toch maar mooi gefikst’ jubel na het razendsnel in elkaar getimmerde Lente-akkoord is omgeslagen in gemor over de effecten van de vaak draconische plannen. De auto staat daarbij recht voor de loop van het overheidsjachtgeweer.

De benodigde € 1,2 miljard die de overheid misloopt doordat de overdrachtsbelasting op 2% blijft, wordt namelijk bij de woon-werkreiziger weggehaald. De onbelaste reiskostenvergoeding zou moeten verdwijnen.

…voor auto én OV

Dat geldt overigens in de breedst mogelijke zin: van OV-abonnementen, via de nu nog onbelaste 19 cent per kilometer tot het nultarief van de bijtelling. Inderdaad: de honderdduizenden mensen met een auto van de zaak die niet of nauwelijks privé rijden, moeten toch gaan betalen.

Want, zo luidt de redenering op het ministerie: “Als je voor andere mensen de woon-werkvergoeding gaat belasten, moet dat ook voor iemand met een auto van de zaak.”

Gericht op woon-werkverkeer

Misschien goed om meteen wat piketpaaltjes te plaatsen: het verhaal valt voor het ministerie onder het kopje ‘Wonen en Werk’. Het vizier is dus specifiek gericht op woon-werkverkeer. Het moet ervoor zorgen dat mensen dichter bij hun werk gaan wonen. Wie dat bij de huidige situatie op de woningmarkt gelooft, mag het roepen.

Kilometervergoeding via werkkostenregeling?

Gebruikt u uw eigen auto voor een ‘klus’, dan zou dat volgens dezelfde nieuwe filosofie wèl voor een belastingvrije vergoeding in aanmerking komen. Het ministerie oppert desgevraagd een alternatieve route voor een belastingvrije tegemoetkoming in de reiskosten: de werkkostenregeling, omdat je die als werkgever zelf kunt invullen.

De vraag is echter hoeveel bedrijven de werkkostenregeling kunnen inzetten. De fiscale vrije ruimte bedraagt tenslotte 1,4% (1,6% in 2013) van de totale loonsom, maar wordt nu besteed aan zaken als kerstpakket, personeelsfeest en fiets. Inleveren ten goede van de reiskosten? En van pakweg vier tientjes per maand kun je niet zo heel ver reizen. Saillant detail: vooralsnog valt ‘de auto van de zaak’ niet onder de werkkostenregeling.

Kastje

Laten we het verhaal van de nultarief bijtelling nog wat verder toespitsen. In de moederversie van het akkoord zou iederéén dus bijtelling moeten gaan betalen. Ook als je bijvoorbeeld als zzp’er helemaal geen woonwerkverkeer hèbt, om de simpele reden dat de auto voor de deur van het bedrijf staat. Het lijkt te gek voor woorden.

Bovag-woordvoerder Paul de Waal: “Er moét een mogelijkheid blijven om in het geheel niet privé met een auto van de zaak te rijden en dan ook in het geheel niet bij te hoeven tellen. Niet privé rijden en wel bijtellen is onrechtvaardig en waarschijnlijk fiscaal juridisch niet houdbaar!”

Door de positieve bril gezien: misschien is het allemaal een opmaat voor een gestaffelde bijtelling? Allemaal een kastje in de auto en betalen naar rato? Zoals dat bij bestelauto’s inmiddels al aardig op de rails komt? Op het ministerie meldt men dat dat inderdaad nog steeds op de verlanglijst van de minister staat, maar zeker niét automatisch aan dit verhaal gekoppeld is.

In het Engels heet zoiets a definite maybe.

Rare toestanden

Er wordt nog koortsachtig overlegd in het Haagse en bij alle marktpartijen. Bij nader inzien dreigen immers wel héle rare toestanden.

We noemen er een paar. Bedrijven die de reiskostenvergoeding moeten verhogen om hun beloftes aan de werknemer waar te maken. Woonwerkreizigers die – het gedoe zat – uit het OV naar de auto overstappen. En wat dacht u van deze: alle zakelijke paarden op de parkeerplaats. Werknemers zetten de auto elke avond achter een hek op de zaak. Als ze die luxe hebben. Ook bestelwagens trouwens.

OV-kosten

Een intrigerende kant aan deze plannen is het feit dat de aanslag op de reiskostenvergoeding óók geldt voor OV-reizigers. Ondernemer en werknemers reizen er natuurlijk ook flink op los met het openbaar vervoer.

Hoeveel? Volgens een woordvoerder heeft de NS rond een miljoen klanten die een product voor woon-werkverkeer kopen. Gemiddeld maken ze 140 ritten per jaar en de gemiddelde reisafstand in één richting is een verrassend hoge 34 kilometer. Dagelijks dus 68 kilometer heen en weer. Een maandtrajectkaart voor het spoor kost op die afstand € 189,-.

Je hoeft geen helderziende te zijn om te voorspellen dat menigeen in de verleiding komt om er dan maar een autootje bij te zetten. Met de nieuwe ‘abonnementen’ die steeds meer automerken aanbieden (een soort privé lease) heb je inclusief btw voor een uitgewrongen prijsje van pakweg € 190,- per maand een kakelverse stadsauto ‘all inclusive’ (behalve brandstof) voor de deur staan.

Hoogste btw-tarief naar 21%

Het zal u niet zijn ontgaan dat het hoogste btw-tarief in oktober naar 21% gaat. Dat kost iedereen geld, maar de autorijder krijgt links en rechts extra tikken. De mogelijkheid van btw-aftrek is voor een ondernemer een reddingparachute. Anders wordt alles immers duurder: de brandstof, gebruiks- en onderhoudskosten, en vanzelfsprekend ook de autoprijzen in de showroom.

Wrang detail is daarbij dat de prijzen van allerzuinigste auto’s relatief meer omhoog gaan dan de grootste slobberbakken. De btw wordt immers over de netto prijs betaald en dat is bij pakweg een Polo Bluemotion dus over de volle mep. Daar zit immers geen BPM in.

Wanneer eigenlijk?

Het hele vervolg van het akkoord heeft een hoog ‘kristallen bol’ gehalte. Dat geldt dus ook voor de ingangsdatum. De btw-verhoging in oktober lijkt een zekerheidje, maar voor andere maatregelen is het maar zeer de vraag of 1 januari 2013 realistisch is. Zo ligt er bijvoorbeeld een afspraak om zaken die de autoverkopen sterk kunnen beïnvloeden minstens een half jaar tevoren worden aangekondigd. Voor een bijtellingkwestie geldt dat beslist.

 

Bron: De Zaak

Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV recht hamerstuk Eerste Kamer

Het wetsvoorstel over de vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht wordt door de Eerste Kamer op 12 juni als hamerstuk afgedaan. Hierdoor blijft het mogelijk dat de wet met ingang van 1 juli in werking treedt.

Het wetsvoorstel over de vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht wordt door de Eerste Kamer op 12 juni als hamerstuk afgedaan. Hierdoor blijft het mogelijk dat de wet met ingang van 1 juli in werking treedt.
Het wetsvoorstel wijzigt in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de regeling voor besloten vennootschappen (bv) met beperkte aansprakelijkheid waardoor het eenvoudiger wordt om een bv op te richten. Daarnaast wordt ook de geschillenregeling op een aantal punten verbeterd.
Dit voorstel is, naast de herziening van de structuurregeling en de invoering van de personenvennootschappen de laatste wijziging in de modernisering van het ondernemingsrecht.
[ Bron: Eerste Kamer ]

Eerste Kamer behandelt toch de nieuwe flex-bv

De invoering van de flex-bv moet het makkelijker maken om een nieuwe bv op te richten. Zo hoeft u niet meer over een startkapitaal van minimaal € 18.000 te beschikken en ook de vereisten voor het maatschappelijk kapitaal zullen verdwijnen. Daarnaast wijzigen de regels met betrekking tot de aandelen, de kapitaal- en crediteurenbescherming en de benoeming van bestuur en het toezicht op de bv.

Het wetsvoorstel Vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht zal de Eerste Kamer ondanks de val van het kabinet-Rutte toch gewoon in behandeling nemen. De val van het kabinet maakte behandeling van deze wetsvoorstellen namelijk onzeker. Recent heeft de Eerste Kamer echter besloten om dit wetsvoorstel niet controversieel te verklaren.

Het wetsvoorstel ligt nu nog bij de Eerste Kamer. Verdere behandeling door de Eerste Kamer is pas mogelijk als de Tweede Kamer een aantal vragen heeft beantwoord. Door de val van het kabinet is dit nog niet gebeurd en het is dan ook maar de vraag of invoering per 1 juli 2012 gaat lukken. Invoering per 1 januari 2013 ligt in dit geval meer voor de hand.

Minder regels

De invoering van de flex-bv moet het makkelijker maken om een nieuwe bv op te richten. Zo hoeft u niet meer over een startkapitaal van minimaal € 18.000 te beschikken en ook de vereisten voor het maatschappelijk kapitaal zullen verdwijnen. Daarnaast wijzigen de regels met betrekking tot de aandelen, de kapitaal- en crediteurenbescherming en de benoeming van bestuur en het toezicht op de bv. U bent hierdoor aan minder regels gebonden bij de oprichting van een bv. De statuten van de bv sluiten daarnaast beter aan op uw wensen. Door de val van het kabinet is alleen de invoeringsdatum dus nog erg onzeker.

Jaarrekening: Feiten balansdatum bepalend voor afboeking vordering

In de jaarrekening moet u elk jaar de waarde van al uw bezittingen en schulden vaststellen. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om een voorziening te vormen of een vordering af te waarderen. Hierbij moet u kijken naar de situatie van de onderneming op de balansdatum.

In de jaarrekening moet u elk jaar de waarde van al uw bezittingen en schulden vaststellen. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om een voorziening te vormen of een vordering af te waarderen. Hierbij moet u kijken naar de situatie van de onderneming op de balansdatum. Dit is nogmaals benadrukt in een recente uitspraak van rechtbank Breda.

In deze zaak vormden twee BV’s een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De dochter BV verstrekte eind 2003 een lening aan een externe partij voor € 391.250. In datzelfde jaar boekte de moeder BV de vordering in zijn geheel af, omdat de vordering volgens de bv oninbaar was. Deze afwaardering kwam ten laste van het resultaat van de fiscale eenheid. De Belastingdienst vond echter dat de moeder BV de vordering op balansdatum niet kon afwaarderen of daar een voorziening voor kon vormen. Op balansdatum kon de bv namelijk nog niet concluderen dat de vordering oninbaar was.

Redelijke mate van zekerheid

De rechter verwees in zijn uitspraak naar het Baksteenarrest van de Hoge Raad en stelde dat deze ook van toepassing was bij een waardevermindering van een vordering. Uit dit arrest bleek dat een bv een voorziening mocht vormen als hiervoor de  vereiste feiten en omstandigheden op balansdatum aanwezig waren. Daarnaast moest er een redelijke mate van zekerheid zijn dat de andere partij de lening niet meer terug kon betalen. De rechtbank vond echter dat op balansdatum nog niet vaststond dat het voor de andere partij moeilijk zou worden om het geld terug te betalen. Deze andere bv maakte namelijk in 2003 nog een bescheiden winst en had een positief eigen vermogen. In 2004 zou deze partij pas in de problemen komen en een claim vanwege Ketenaansprakelijkheid aan de broek krijgen. Het maakte hierbij niet uit dat de claim betrekking had op de periode vóór 2003. De moeder BV mocht de vordering dus niet afwaarderen en moest de vordering voor het hele bedrag op de balans laten staan.

Heeft u vragen over de afwaardering van vorderingen, neem dan contact op met VRS Consultancy.

 

Freelance Administrateur, nog voor maximaal 10 uur per week beschikbaar

Indien u op zoek bent naar een professionele en flexibele oplossing voor de administratie van uw bedrijf, bent u bij VRS Consultancy aan het juiste adres. Wij kunnen u als freelance administrateur ondersteunen in diverse situaties.

Indien u op zoek bent naar een professionele en flexibele oplossing voor de administratie van uw bedrijf, bent u bij VRS Consultancy aan het juiste adres. Wij kunnen u als freelance administrateur ondersteunen in o.a. de volgende situaties:

· U besteedt onnodig veel uit aan uw (dure) accountant;

· U heeft behoefte aan een administrateur, maar vindt de overstap naar een administrateur in loondienst een te grote stap of een te groot risico en vult deze vacature daarom liever (eerst) op flexibele wijze in;

· U heeft tijdelijke of meer permanente capaciteitsproblemen en heeft behoefte aan ondersteuning, bijvoorbeeld wegens ziekte, verlof of overbrugging;

· U heeft een wens om eenmalig een opdracht op projectbasis uit te laten voeren door een interim administrateur met veel kennis in huis;

· U doet de administratie van uw bedrijf zelf, maar besteedt hier onnodig veel tijd aan;

· U zou verlost willen zijn van de administratieve achterstanden;

· U heeft behoefte aan een efficiëntere inrichting van uw administratie;

· U heeft twijfels over de meest gunstige toepassing van de fiscale regelgeving, waardoor u wellicht teveel belasting betaalt;

· U zou graag meer informatie aan uw administratie willen ontlenen en meer controle over de cijfers willen hebben.

Er zijn derhalve talloze argumenten aan te voeren waarom een onderneming gedurende een langere dan wel kortere termijn gebruik wenst te maken van een freelance deskundige welke door zijn ervaring en opleiding snel ingewerkt is in de materie.

VRS Consultancy heeft jarenlange ervaring en heeft gewerkt met een groot aantal administratiepakketten, waaronder Snelstart, Twinfield, Exact, Minox, Unit 4 Multivers, Accountview, Infine (rapportage) en Logisal (salarissen). Wij kunnen de administratie bij u op locatie verzorgen, maar kunnen deze eventueel ook (deels) vanuit ons eigen kantoor verwerken.

Omdat wij zonder tussenkomst van een bemiddelingsbureau werken en lage overheadkosten hebben, kunnen wij werkzaamheden op HBO-niveau aanbieden tegen zeer concurrerende voorwaarden. Bel ons op 06-54711930 indien u vragen heeft over ons eerlijke tarief.