Kwart dupe dure opvang

Een op de vier gezinnen betaalt dit jaar fors meer aan kinderopvang en buitenschoolse opvang.

Gemiddeld gaan zij er enkele honderden euro’s op achteruit. Gezinnen met lagere inkomens worden verhoudingsgewijs hard getroffen.

Dat blijkt uit cijfers van het FNV Meldpunt Kinderopvang. Ouders konden daar sinds januari melden hoeveel duurder de opvang van hun kinderen was geworden.

Een op de vier gezinnen betaalt dit jaar fors meer aan kinderopvang en buitenschoolse opvang.

 

Gemiddeld gaan zij er enkele honderden euro’s op achteruit. Gezinnen met lagere inkomens worden verhoudingsgewijs hard getroffen.

Dat blijkt uit cijfers van het FNV Meldpunt Kinderopvang. Ouders konden daar sinds januari melden hoeveel duurder de opvang van hun kinderen was geworden.

Vakcentrale FNV bevestigt met de cijfers zijn voorspellingen van vorig jaar. Het kabinet besloot toen dat ouders vanaf 2009 meer moeten bijdragen aan de kinderopvang. Ook werd het geld dat zij per uur kinderopvang van de belasting zouden terugkrijgen, bevroren op € 6,10.

Ruim twintig procent van de kinderdagverblijven rekent echter een hoger uurtarief. Ouders draaien voor die extra kosten op. Een kwart van hen betaalt per kind gemiddeld vijfentwintig cent meer per uur opvang dan vorig jaar. Een gezin met twee kinderen, die drie dagen per week naar de kinderopvang gaan en waarvan beide ouders werken, kan zo ruim vijfhonderd euro per jaar duurder uit zijn.

Het ministerie van Onderwijs heeft een onderzoek ingesteld naar de tarieven.

Dat sommige ouders meer geld kwijt zijn dan andere jaren heeft volgens het ministerie vooral te maken met buitensporige verhoging van de uurtarieven. „We moeten kijken of die verhogingen echt noodzakelijk waren. Voor € 6,10 per uur kan prima kinderopvang worden gerealiseerd”, aldus een woordvoerder.

Volgens vakcentrale FNV denken ouders zelf dat zij nog meer geld kwijt zijn. Velen beseffen niet dat zij via de Belastingdienst compensatie kunnen ontvangen. Naast het kindgebonden budget, dat ieder gezin met kinderen jonger dan achttien jaar en met een inkomen tot ongeveer 50.000 euro automatisch krijgt, hebben zij ook recht op een hogere inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Die moeten ouders zelf aanvragen en wordt aan het eind van het jaar met de belastingaangifte verrekend. Veel vaders en moeders hebben dat nog niet gedaan. Zij kunnen nu al een voorlopige teruggaaf indienen, en een deel van de gemaakte extra kosten meteen terugkrijgen.

„Ouders die die korting nog niet hebben aangevraagd, kunnen weliswaar aan het eind van het jaar alsnog een deel terugclaimen, maar op dit moment voelen ze het wel in de portemonnee”, aldus Linda Rigters van vakcentrale FNV.

De vakcentrale vindt daarom dat de bekostiging van de kinderopvang makkelijker gemaakt moet worden.

 

Bron: BN De Stem