Jarenlange daling tarieven inkomstenbelasting komt ten einde

Er komt een eind aan de wereldwijde daling van de inkomstenbelastingpercentages van de afgelopen zeven jaar nu regeringen nieuwe financieringsbronnen nodig hebben voor hun budgettaire en stimuleringsuitgaven.

Er komt een eind aan de wereldwijde daling van de inkomstenbelastingpercentages van de afgelopen zeven jaar nu regeringen nieuwe financieringsbronnen nodig hebben voor hun budgettaire en stimuleringsuitgaven. Deze verandering heeft ingrijpende gevolgen voor de wereldwijde arbeidsmobiliteit in het algemeen en de uitzending van werknemers naar het buitenland (expatriates) in het bijzonder. Uit internationaal onderzoek van KPMG blijkt dat het inkomstenbelastingpercentage voor topinkomens dit jaar wereldwijd met 0,3 procent is gedaald, van 29,2 procent in 2008 naar 28,9 procent in 2009.
 
“Het zal de laatste daling blijken te zijn, want een aantal landen gaat de inkomstenbelastingtarieven voor topinkomens fors verhogen”, zegt Robert van de der Jagt van KPMG Meijburg & Co. Van der Jagt: “In het huidige economische klimaat, waarin landen worden geconfronteerd met toenemende begrotingstekorten en problemen om de financiering van diverse economische stimuleringspakketten rond te krijgen, lijkt dit echter een logische stap.”

Trendbreuk in 2010
Het onderzoek van KPMG laat over de afgelopen zeven jaar een algemene daling zien van de inkomstenbelastingpercentages voor topinkomens. Er zijn volgens Van der Jagt echter indicaties voor een trendbreuk in 2010. Van der Jagt: “In een aantal EU-landen en in het bijzonder Ierland en het Verenigd Koninkrijk worden voorstellen gedaan om de belastingtarieven voor topinkomens te verhogen. In het Verenigd Koninkrijk bestaan plannen om het toptarief te verhogen van 40 tot 50 procent voor inkomens vanaf 150.000 pond. Burgers in de Europese Unie blijken wereldwijd nog steeds het hoogste percentage aan inkomstenbelasting te betalen.

Door de introductie van vlaktaks in een aantal Oost-Europese landen, waaronder Letland en Polen die hun hoogste belastingtarieven voor 2009 hebben verlaagd naar 23 respectievelijk 32 procent, is het gemiddelde percentage gedaald van 41,1 in 2003 naar 36 procent in 2009. Als gekeken wordt naar het totale percentage dat wordt afgetrokken voor inkomstenbelasting en sociale zekerheid dan heeft Denemarken met 62,3 procent het hoogste inkomstenbelastingpercentage. In de Asia-Pacific-regio heeft Japan met 50 procent het hoogste percentage. In Latijns-Amerika is het percentage het hoogst in Chili, namelijk 40 procent.”

Impact op arbeidsmobiliteit
“Als HR-professionals gevraagd worden om de kosten van het uitzenden van expatriates te herzien, vormen belastingtarieven een belangrijke overweging bij de besluitvorming over de plek waar de medewerker uiteindelijk naar toe wordt gestuurd”, weet Van der Jagt. “Degenen die worden overgeplaatst moeten zich ook bewust zijn van de vraag hoe de verschillende belastingen zullen uitwerken op hun inkomen in hun eigen land en in het land waar ze gaan werken. Grootverdieners bezitten over het algemeen het talent en de kwalificaties die hen in staat stellen te vertrekken naar landen met lage belastingtarieven en met een behoefte aan kenniswerkers. Daarom zou een verschuiving in inkomstenbelastingpercentages van grote invloed kunnen zijn op wereldwijde trends in de arbeidsmobiliteit.”

De Jager: hoge belasting onnodig

Volgens staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) is het onnodig om belastingen hoog te houden. De aanpak van belastingparadijzen is succesvol, waardoor de tarieven in de inkomstenbelasting omlaag kunnen.

Volgens staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) is het onnodig om belastingen hoog te houden. De aanpak van belastingparadijzen is succesvol, waardoor de tarieven in de inkomstenbelasting omlaag kunnen.

 

In een interview met het AD legt De Jager uit dat de strijd tegen belastingparadijzen zijn vruchten afwerpt en dat zwart geld steeds meer boven water komt. Volgens de CDA-bewindsman moet een volgend kabinet zich over een mogelijke tariefsverlaging in de inkomstenbelasting buigen. ‘Met de aanpak van de belastingparadijzen maken we het ook mogelijk dat de tarieven omlaag gaan. Het zou het meest logisch zijn om dit dan in de sfeer van de inkomstenbelasting te zoeken.’

 

Inkeerregeling

De staatssecretaris wil nog niet zeggen over de omvang van de mogelijke verlaging. Dit is volgens hem weer afhankelijk van de hoeveelheid geld die extra binnenkomt door de zogeheten inkeerregeling, de regeling die ervoor zorgt dat mensen met zwart geld in het buitenland zich tijdelijk bij de fiscus kunnen melden zonder beboet te worden voor de belastingontduiking. Tot nu toe zou er met de inkeerregeling 187 miljoen euro zijn opgehaald, aldus het AD. Dat bedrag kan oplopen als meer belastingparadijzen hun bankgeheim opheffen.

 

Bron: AD

Zelfstandigen snijden flink in tarieven

Zelfstandigen zien zich door de crisis gedwongen om flink te snijden in hun tarieven. De opdrachten zijn schaarser geworden en gemiddeld zijn de tarieven sinds vorig najaar met zo’n 10 tot 15 procent omlaag gegaan

Zelfstandigen zien zich door de crisis gedwongen om flink te snijden in hun tarieven. De opdrachten zijn schaarser geworden en gemiddeld zijn de tarieven sinds vorig najaar met zo’n 10 tot 15 procent omlaag gegaan.

Opdrachtbemiddelaar Myler brengt zelfstandigen zonder personeel en opdrachtgevers met elkaar in contact en onderzocht de tariefverlaging. ,,Een kwestie van marktwerking,” zegt Toon van Bodegom van Myler.nl. ,,Bedrijven besparen op de inhuur van flexibele krachten.”

Ook branche-organisatie ZZP Nederland komt tot deze conclusie. Oprichter Johan Marrink vreest dat niet iedereen een buffer voor slechte tijden heeft. ,,Met name de mensen die met hun handen werken niet.” Maar tegelijkertijd hebben ze er volgens Marrink ,,een hekel aan om bij de gemeente hun hand op te houden”.

De meesten slaan zich er wel doorheen, denkt directeur Linde Gonggrijp FNV Zelfstandigen. Volgens haar moet er inderdaad steviger onderhandeld worden voor een opdracht. De zzp’ers tonen zich volgens haar creatief en gaan efficiënter werken. ,,Ze doen bijvoorbeeld meer telefonisch, waardoor ze minder hoeven reizen.”

,,Een echte tariefsverlaging raden wij onze leden af. Want dan wordt het lastig om je tarief na de crisis weer te verhogen.”

Kwart dupe dure opvang

Een op de vier gezinnen betaalt dit jaar fors meer aan kinderopvang en buitenschoolse opvang.

Gemiddeld gaan zij er enkele honderden euro’s op achteruit. Gezinnen met lagere inkomens worden verhoudingsgewijs hard getroffen.

Dat blijkt uit cijfers van het FNV Meldpunt Kinderopvang. Ouders konden daar sinds januari melden hoeveel duurder de opvang van hun kinderen was geworden.

Een op de vier gezinnen betaalt dit jaar fors meer aan kinderopvang en buitenschoolse opvang.

 

Gemiddeld gaan zij er enkele honderden euro’s op achteruit. Gezinnen met lagere inkomens worden verhoudingsgewijs hard getroffen.

Dat blijkt uit cijfers van het FNV Meldpunt Kinderopvang. Ouders konden daar sinds januari melden hoeveel duurder de opvang van hun kinderen was geworden.

Vakcentrale FNV bevestigt met de cijfers zijn voorspellingen van vorig jaar. Het kabinet besloot toen dat ouders vanaf 2009 meer moeten bijdragen aan de kinderopvang. Ook werd het geld dat zij per uur kinderopvang van de belasting zouden terugkrijgen, bevroren op € 6,10.

Ruim twintig procent van de kinderdagverblijven rekent echter een hoger uurtarief. Ouders draaien voor die extra kosten op. Een kwart van hen betaalt per kind gemiddeld vijfentwintig cent meer per uur opvang dan vorig jaar. Een gezin met twee kinderen, die drie dagen per week naar de kinderopvang gaan en waarvan beide ouders werken, kan zo ruim vijfhonderd euro per jaar duurder uit zijn.

Het ministerie van Onderwijs heeft een onderzoek ingesteld naar de tarieven.

Dat sommige ouders meer geld kwijt zijn dan andere jaren heeft volgens het ministerie vooral te maken met buitensporige verhoging van de uurtarieven. „We moeten kijken of die verhogingen echt noodzakelijk waren. Voor € 6,10 per uur kan prima kinderopvang worden gerealiseerd”, aldus een woordvoerder.

Volgens vakcentrale FNV denken ouders zelf dat zij nog meer geld kwijt zijn. Velen beseffen niet dat zij via de Belastingdienst compensatie kunnen ontvangen. Naast het kindgebonden budget, dat ieder gezin met kinderen jonger dan achttien jaar en met een inkomen tot ongeveer 50.000 euro automatisch krijgt, hebben zij ook recht op een hogere inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Die moeten ouders zelf aanvragen en wordt aan het eind van het jaar met de belastingaangifte verrekend. Veel vaders en moeders hebben dat nog niet gedaan. Zij kunnen nu al een voorlopige teruggaaf indienen, en een deel van de gemaakte extra kosten meteen terugkrijgen.

„Ouders die die korting nog niet hebben aangevraagd, kunnen weliswaar aan het eind van het jaar alsnog een deel terugclaimen, maar op dit moment voelen ze het wel in de portemonnee”, aldus Linda Rigters van vakcentrale FNV.

De vakcentrale vindt daarom dat de bekostiging van de kinderopvang makkelijker gemaakt moet worden.

 

Bron: BN De Stem

Staatssecretaris De Jager bereikt BTW akkoord

Tijdens de Ecofinvergadering is er een akkoord bereikt over het toepassen van verlaagde BTW-tarieven. Staatssecretaris De Jager voerde de zware onderhandelingen namens Nederland.

Tijdens de Ecofinvergadering is er een akkoord bereikt over het toepassen van verlaagde BTW-tarieven. Staatssecretaris De Jager voerde de zware onderhandelingen namens Nederland.

De tijdelijke tariefsverlaging op arbeidsintensieve diensten zoals bijvoorbeeld fietsenmakers, schoenmakers en kappers, is hiermee structureel geworden. Het verlaagd tarief kan ook worden toegepast op alle onderhoudskosten op alle huizen (dus niet alleen huizen van 15 jaar of ouder).

Dankzij een interventie van Nederland en Zweden wordt het mogelijk het verlaagd tarief toe te passen op digitale gegevensdragers. Dat betekent dat bijvoorbeeld een studieboek met daarin een cd-rom of een cursus op dvd alle tegen laag tarief kunnen worden belast.

Staatssecretaris De Jager vertegenwoordigde Nederland in de Ecofinvergadering van 10 maart. Ook de financieel-economische situatie kwam hier uitgebreid aan de orde.

 

Bronvermelding Ministerie van Financiën