Rechtsbescherming tegen informatieverzoeken fiscus

Op dit moment kan een belastingplichtige geen bezwaar maken bij de rechter tegen een in zijn ogen onredelijk informatieverzoek van de fiscus. De belastingplichtige is strafbaar als hij niet meewerkt. Bovendien volgt dan een belastingaanslag op basis van een schatting van de inspecteur.

De Tweede Kamerleden Dezentjé Hamming (VVD) en Groot (PvdA) verdedigen op 12 april in de Eerste Kamer een initiatiefwetsvoorstel dat de rechtspositie van particulieren en bedrijven tegenover de Belastingdienst versterkt. Dat meldt het Financieele Dagblad.

‘Ik wil een juridische grens stellen aan de nieuwsgierigheid van belastinginspecteurs’, zegt Dezentjé Hamming, die al in 2006 samen met Crone het initiatief nam tot het wetsvoorstel.

Volgens het VVD-Kamerlid kan de Belastingdienst vrijwel onbeperkt informatie vragen en maakt de dienst ook regelmatig van die mogelijkheid gebruik. Dat kost vooral kleine en middelgrote ondernemingen onevenredig veel tijd en geld, aldus Dezentjé Hamming.

Op dit moment kan een belastingplichtige geen bezwaar maken bij de rechter tegen een in zijn ogen onredelijk informatieverzoek van de fiscus. De belastingplichtige is strafbaar als hij niet meewerkt. Bovendien volgt dan een belastingaanslag op basis van een schatting van de inspecteur. Die is altijd aan de hoge kant en moet meteen worden voldaan. Daarna staat de weg naar de belastingrechter open. Maar daarbij geldt de omgekeerde bewijslast: de belastingbetaler moet aantonen waarom de aanslag te hoog is.

Inhoud wetsvoorstel

Volgens

het wetsvoorstel 

Het Financieele Dagblad, door: Laurens Berentsen

kunnen bedrijven en particulieren bezwaar aantekenen bij de fiscus als zij een vraag om informatie buitensporig vinden. Handhaaft de inspecteur zijn verzoek, dan moet hij een beschikking afgeven. Daartegen kunnen belastingplichtigen meteen in beroep gaan bij de rechter. Die toetst of er aan het verzoek moet worden voldaan.  

Dezentjé Hamming verwacht dat van de wet een preventieve werking zal uitgaan.

Het initiatiefwetsvoorstel is vorig jaar september de Tweede Kamer gepasseerd, maar heeft toen nauwelijks aandacht gekregen. Alleen de SP stemde tegen.

Bron:

 

Tweede Kamer steunt wetsvoorstel uniform loonbegrip

Minder administratieve lasten en een begrijpelijker loonstrookje. Dat wil staatssecretaris Weekers van Financiën bereiken door een uniform loonbegrip in te voeren. De Tweede Kamer steunt in overgrote meerderheid zijn voorstel. De Kamer stemt op 12 april over het wetsvoorstel en over de moties die bij dit debat zijn ingediend.

Minder administratieve lasten en een begrijpelijker loonstrookje. Dat wil staatssecretaris Weekers van Financiën bereiken door een uniform loonbegrip in te voeren. De Tweede Kamer steunt in overgrote meerderheid zijn voorstel. De Kamer stemt op 12 april over het wetsvoorstel en over de moties die bij dit debat zijn ingediend.

Weekers wil met een uniform loonbegrip ervoor zorgen dat er nog maar één grondslag is voor toepassing van alle loonheffingen. Dat scheelt het bedrijfsleven veel geld.

Een ‘praktisch voorstel’, oordeelt VVD-woordvoerster Neppérus. Van Vliet (PVV) complimenteert de staatssecretaris met dit ‘goede voorstel’. ‘Pure winst’, zegt Groot (PvdA). Omtzigt (CDA): ‘Goed dat er nu eindelijk lastige knopen zijn doorgehakt.’.

Koopkrachteffecten

Lastenverlichting voor het bedrijfsleven? Dat klinkt mooi, maar volgens Bashir (SP) en Braakhuis (GroenLinks) gaan sociale minima met kinderen er als gevolg van het voorstel op achteruit. Staatssecretaris Weekers belooft dat hij de koopkrachteffecten van zijn voorstel nog zal bezien voordat het van kracht wordt. Dat werkgevers als gevolg van het voorstel minder gemakkelijk mensen uit kwetsbare groepen in dienst nemen, zoals Braakhuis betoogt, ontkent de staatssecretaris. Hij verwijst hiervoor naar een CPB-onderzoek op dit punt.

Inwerkingtreding

Om samenloop met invoering van het nieuwe toeslagensysteem bij de Belastingdienst te voorkomen, gaat het voorstel van staatssecretaris Weekers pas op 1 januari 2013 in. Een verstandige keuze, vinden Neppérus, Omtzigt en Groot. Van Vliet vraagt of de staatssecretaris kan toezeggen dat het uniforme loonbegrip dan echt wordt ingevoerd. De staatssecretaris belooft dat hij daarvoor zijn uiterste best zal doen.

Bron:

Tweede Kamer.nl

 
 

Twinfield stort bij!

Wees er snel bij en activeer de gratis boekhoudkoppeling tussen ABN AMRO en Twinfield Online Boekhouden: efficient en gemakkelijk!

Wees er snel bij en activeer de gratis boekhoudkoppeling tussen ABN AMRO en Twinfield Online Boekhouden: efficient en gemakkelijk!

 U wilt altijd en overal inzicht en overzicht als het gaat om uw financiele administratie? Gemakkelijk samenwerken met uw accountant, maar wel de controle houden? Ga dan Online Boekhouden met Twinfield. Keuze uit verschillende abonnementsvormen, afgestemd op uw wensen en eisen, zoals: Extra Boekhouden, MKB Boekhouden en Compleet Boekhouden.

Sluit nu een Online Boekhouden abonnement af, open een zakelijke rekening bij ABN AMRO en koppel uw boekhouding met ABN AMRO internetbankieren. De eerste 50 nieuwe Twinfield abonnees ontvangen € 300,- van Twinfield op de nieuwe rekening.

 Wees er snel bij: ontvang € 300,- in cash van Twinfield op uw bankrekening!

Beter factuur- en betaalproces MKB door online cashflowtool

TNT Post en MKB-Nederland hebben vandaag de online cashflowtool gelanceerd. Deze tool laat ondernemers zien hoe ze met een aantal snelle verbeteringen in hun factuur- en betaalproces een cashflowverbetering kunnen realiseren die kan oplopen tot 10 procent van de jaaromzet.

TNT Post en MKB-Nederland hebben vandaag de online cashflowtool gelanceerd. Deze tool laat ondernemers zien hoe ze met een aantal snelle verbeteringen in hun factuur- en betaalproces een cashflowverbetering kunnen realiseren die kan oplopen tot 10 procent van de jaaromzet.

Uit een studie van TNT Post en MKB-Nederland, met input van het EIM, blijkt dat ondernemers in het MKB veel moeite hebben om facturen voor bewezen diensten tijdig betaald te krijgen. Gemiddeld moet een MKB-ondernemer ruim 40 dagen wachten op zijn geld. Hierdoor zijn de laatste jaren veel kleine en middelgrote bedrijven in de problemen geraakt of zelfs failliet gegaan. ‘Uit cijfers blijkt dat jaarlijks ruim 2,5% van alle facturen die MKB’ers versturen als oninbaar worden afgeschreven,’ aldus Leendert-Jan Visser, directeur van MKB-Nederland. ‘Dat betekent dat het MKB op jaarbasis een bedrag van meer dan 1 miljard euro misloopt, een schrikbarende constatering. Als daarbij ook nog blijkt dat 25% van alle incassotrajecten uiteindelijk niet inbaar is door een incompleet dossier over de betaling, dan hebben we een enorme uitdaging om MKB-ondernemers hierbij te helpen.’

De online cashflowtool is een eenvoudige, online toegankelijke scan waarmee ondernemers zelf inzicht krijgen in waar ze verbeteringen kunnen realiseren om zodoende hun rekeningen sneller betaald te krijgen. Op

 

www.tntpost.nl/cashflow is de tool te vinden en kunnen ondernemers aan de slag om binnen enkele minuten de eerste tips te ontvangen over verbetering en aandachtspunten in hun betaal- en inproces.Het gezamenlijke initiatief van TNT Post en MKB-Nederland komt voort uit het partnerschap tussen TNT Post en MKB-Nederland, dat op de Week van de Ondernemer in Utrecht is bekrachtigd met de handtekeningen van Leendert Jan Visser, directeur van MKB-Nederland, en Carlos Mendes Aguiar, directeur Zakelijke Markt bij TNT Post.

Forse naheffingen voor malafide uitzendbureaus

De Belastingdienst heeft in 2010 voor meer dan € 24 miljoen aan naheffing en boetes opgelegd aan malafide uitzendbureaus. Het ging daarbij vooral om het opgeven van lagere omzetten en onvolledige afdracht van loonbelasting en premies.

De Belastingdienst heeft in 2010 voor meer dan € 24 miljoen aan naheffing en boetes opgelegd aan malafide uitzendbureaus. Het ging daarbij vooral om het opgeven van lagere omzetten en onvolledige afdracht van loonbelasting en premies.

Na een selectie vooraf zijn 1656 ondernemers onderzocht, zowel uitzendbureaus als inleenbedrijven. Daarbij is vooral gekeken naar bedrijven die een verhoogde kans maakten om in de fout te gaan. Het gaat om een landelijke aanpak waarbij  wordt samengewerkt door de verschillende belastingregio’s en o.a. de Arbeidsinspectie.

Er lopen diverse trajecten in Nederland waarbij de uitzendbranche wordt uitgelicht. In deze branche zijn verschillende malafide ondernemingen actief die zowel op fiscaal gebied als het vlak van werk- en leefomstandigheden het niet zo nauw nemen met de voorschriften. In het ergste geval mondt dit uit in uitbuiting en ontduiking van belasting en premies. Staatssecretaris Weekers: “De Belastingdienst zet de onderzoeken naar malafide uitzendbureaus in de branche ook dit jaar voort. De meeste bedrijven voldoen netjes aan hun fiscale verplichtingen, zij moeten er op kunnen rekenen dat uitwassen hard worden aangepakt.”

De Belastingdienst werkte o.a. samen met de Arbeidsinspectie, om deze malafide ondernemingen op te sporen, te controleren en bij onregelmatigheden te beboeten. Betreffende ondernemers hebben naheffingen ontvangen en zijn fiscaal beboet of worden strafrechtelijk vervolgd. In 2010 heeft dit geleid tot een totale naheffing van meer dan € 24 miljoen, inclusief boetes.

Ook inleenbedrijven worden onderzocht. Bedrijven die gebruik maken van uitzendorganisaties kunnen door de Belastingdienst aansprakelijk worden gesteld als de uitzendorganisatie niet aan zijn fiscale verplichtingen voldoet. Inleners kunnen een aantal maatregelen nemen om het aansprakelijkheidsrisico te beperken. Daarnaast moeten inleenbedrijven zichzelf overtuigen dat de uitzendorganisatie op een goede wijze omgaat met zijn medewerkers. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld de inlener aansprakelijk stellen als zij minder betaald krijgen dan het minimumloon.

Een groot deel van de uitzendbedrijven zijn bonafide ondernemers. De Belastingdienst heeft aansluiting gezocht bij de zelfregulering die de uitzendbureaus al zelf in gang hebben gezet. Op 14 december 2010 is in het kader van Horizontaal Toezicht een convenant afgesloten met de drie belangrijkste brancheorganisaties in de uitzendbranche, ABU, NBBU en VIA.