Rechtsbescherming tegen informatieverzoeken fiscus

Op dit moment kan een belastingplichtige geen bezwaar maken bij de rechter tegen een in zijn ogen onredelijk informatieverzoek van de fiscus. De belastingplichtige is strafbaar als hij niet meewerkt. Bovendien volgt dan een belastingaanslag op basis van een schatting van de inspecteur.

De Tweede Kamerleden Dezentjé Hamming (VVD) en Groot (PvdA) verdedigen op 12 april in de Eerste Kamer een initiatiefwetsvoorstel dat de rechtspositie van particulieren en bedrijven tegenover de Belastingdienst versterkt. Dat meldt het Financieele Dagblad.

‘Ik wil een juridische grens stellen aan de nieuwsgierigheid van belastinginspecteurs’, zegt Dezentjé Hamming, die al in 2006 samen met Crone het initiatief nam tot het wetsvoorstel.

Volgens het VVD-Kamerlid kan de Belastingdienst vrijwel onbeperkt informatie vragen en maakt de dienst ook regelmatig van die mogelijkheid gebruik. Dat kost vooral kleine en middelgrote ondernemingen onevenredig veel tijd en geld, aldus Dezentjé Hamming.

Op dit moment kan een belastingplichtige geen bezwaar maken bij de rechter tegen een in zijn ogen onredelijk informatieverzoek van de fiscus. De belastingplichtige is strafbaar als hij niet meewerkt. Bovendien volgt dan een belastingaanslag op basis van een schatting van de inspecteur. Die is altijd aan de hoge kant en moet meteen worden voldaan. Daarna staat de weg naar de belastingrechter open. Maar daarbij geldt de omgekeerde bewijslast: de belastingbetaler moet aantonen waarom de aanslag te hoog is.

Inhoud wetsvoorstel

Volgens

het wetsvoorstel 

Het Financieele Dagblad, door: Laurens Berentsen

kunnen bedrijven en particulieren bezwaar aantekenen bij de fiscus als zij een vraag om informatie buitensporig vinden. Handhaaft de inspecteur zijn verzoek, dan moet hij een beschikking afgeven. Daartegen kunnen belastingplichtigen meteen in beroep gaan bij de rechter. Die toetst of er aan het verzoek moet worden voldaan.  

Dezentjé Hamming verwacht dat van de wet een preventieve werking zal uitgaan.

Het initiatiefwetsvoorstel is vorig jaar september de Tweede Kamer gepasseerd, maar heeft toen nauwelijks aandacht gekregen. Alleen de SP stemde tegen.

Bron: