Rechtsbescherming tegen informatieverzoeken fiscus

Op dit moment kan een belastingplichtige geen bezwaar maken bij de rechter tegen een in zijn ogen onredelijk informatieverzoek van de fiscus. De belastingplichtige is strafbaar als hij niet meewerkt. Bovendien volgt dan een belastingaanslag op basis van een schatting van de inspecteur.

De Tweede Kamerleden Dezentjé Hamming (VVD) en Groot (PvdA) verdedigen op 12 april in de Eerste Kamer een initiatiefwetsvoorstel dat de rechtspositie van particulieren en bedrijven tegenover de Belastingdienst versterkt. Dat meldt het Financieele Dagblad.

‘Ik wil een juridische grens stellen aan de nieuwsgierigheid van belastinginspecteurs’, zegt Dezentjé Hamming, die al in 2006 samen met Crone het initiatief nam tot het wetsvoorstel.

Volgens het VVD-Kamerlid kan de Belastingdienst vrijwel onbeperkt informatie vragen en maakt de dienst ook regelmatig van die mogelijkheid gebruik. Dat kost vooral kleine en middelgrote ondernemingen onevenredig veel tijd en geld, aldus Dezentjé Hamming.

Op dit moment kan een belastingplichtige geen bezwaar maken bij de rechter tegen een in zijn ogen onredelijk informatieverzoek van de fiscus. De belastingplichtige is strafbaar als hij niet meewerkt. Bovendien volgt dan een belastingaanslag op basis van een schatting van de inspecteur. Die is altijd aan de hoge kant en moet meteen worden voldaan. Daarna staat de weg naar de belastingrechter open. Maar daarbij geldt de omgekeerde bewijslast: de belastingbetaler moet aantonen waarom de aanslag te hoog is.

Inhoud wetsvoorstel

Volgens

het wetsvoorstel 

Het Financieele Dagblad, door: Laurens Berentsen

kunnen bedrijven en particulieren bezwaar aantekenen bij de fiscus als zij een vraag om informatie buitensporig vinden. Handhaaft de inspecteur zijn verzoek, dan moet hij een beschikking afgeven. Daartegen kunnen belastingplichtigen meteen in beroep gaan bij de rechter. Die toetst of er aan het verzoek moet worden voldaan.  

Dezentjé Hamming verwacht dat van de wet een preventieve werking zal uitgaan.

Het initiatiefwetsvoorstel is vorig jaar september de Tweede Kamer gepasseerd, maar heeft toen nauwelijks aandacht gekregen. Alleen de SP stemde tegen.

Bron:

 

Voorlopige aanslag aanpassen met wijzigingsverzoek

Als u voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en ZVW 2009 wilt aanpassen, kunt u dit doen met een wijzigingsverzoek. U hoeft niet langer direct bezwaar te maken.

Als u voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en ZVW 2009 wilt aanpassen, kunt u dit doen met een wijzigingsverzoek. U hoeft niet langer direct bezwaar te maken.

 

U kunt een voorlopige aanslag inkomstenbelasting en Zorgverzekeringswet 2009 en latere jaren wijzigen met behulp van:

• uw eigen software en het BAPI-kanaal
• een speciale versie van het VA-programma 2009, de zogenoemde pinvariant, die vanaf 11 april 2009 beschikbaar is
• het VA-programma 2009
• het formulier ‘Verzoek of wijziging VA 2009’

Het voordeel van het gebruik van een van deze mogelijkheden is dat deze procedure snel gaat en dat de kans op fouten klein is.


Verzoek volledig invullen
Het is belangrijk dat u uw verzoek volledig invult. Dan kan de Belastingdienst de aanslag voor het juiste bedrag opleggen. De Belastingdienst drukt de ingevulde gegevens ook af op de aangepaste aanslag, zodat u gemakkelijk kunt nagaan of de aanslag juist is.


Uitstel van betaling bij voorlopige aanslagen met een te betalen bedrag?

U krijgt niet automatisch uitstel van betaling als de voorlopige aanslag verandert. U blijft verplicht om het bedrag van de oorspronkelijke voorlopige aanslag te betalen.

U kunt op de gebruikelijke manier om uitstel van betaling vragen of toch maar vast betalen. Alle betaalde bedragen worden verrekend met de gewijzigde aanslag. Een eventueel restantbedrag van de nieuwe aanslag kunt u voldoen in de resterende maandtermijnen.

Als de Belastingdienst uitstel van betaling verleent, wordt de automatische incasso stopgezet.


Bezwaar maken

Het blijft mogelijk om schriftelijk bezwaar te maken tegen een voorlopige aanslag vanaf 2009. Bijvoorbeeld als de Belastingdienst is afgeweken van een wijzigingsverzoek. Maar ook als het niet mogelijk is om met een van de bovengenoemde mogelijkheden een wijzigingsverzoek te doen.

Voor de afhandeling van uw bezwaar is het belangrijk dat daaruit duidelijk blijkt welk onderdeel van de aanslag gewijzigd moet worden: bijvoorbeeld de hypotheekrente of een specifieke heffingskorting.
Proceskostenvergoedingen aanvragen
Het beleid voor (het aanvragen van) proceskostenvergoedingen is niet veranderd. Deze verzoeken kunt u op de gebruikelijke manier indienen.
Bron: De Belastingdienst