Mogelijk variabele bijtelling bestelauto’s

De fiscus begint begin volgend jaar een proef met verschillende tariefgroepen voor de bijtelling voor het privégebruik van bestelauto’s, speciale kastjes in de auto houden het gebruik bij. Wie privé veel rijdt in zijn bestelauto gaat dan meer belasting betalen, wie de bestelwagen nauwelijks privé gebruikt, hoeft minder te betalen.

De fiscus begint begin volgend jaar een proef met verschillende tariefgroepen voor de bijtelling voor het privégebruik van bestelauto’s, speciale kastjes in de auto houden het gebruik bij. Wie privé veel rijdt in zijn bestelauto gaat dan meer belasting betalen, wie de bestelwagen nauwelijks privé gebruikt, hoeft minder te betalen. 

Privégebruik bestelauto

Nu is de bijtelling voor privégebruik van de bestelauto 25 procent. Wellicht komen er in de toekomst drie of vier tariefgroepen. Met de invoering van de kastjes kan de omstreden rittenregistratie mogelijk gestopt worden. Die levert de eigenaren van bestelautos veel administratieve rompslomp op en vormt ook extra werk voor de Belastingdienst.

Bijtelling

In de nieuwe plannen wordt meer betaald overeenkomstig het privégebruik. Nu is het zo dat wie weinig privé rijdt toch 25 procent bijtelling betaalt, evenveel als iemand die de bestelauto heel veel privé gebruikt.

2013

Vanaf 1 januari 2013 wil de fiscus met speciale kastjes in de auto bijhouden hoe vaak de eigenaar de auto voor een privérit pakt.

Geen bijtelling

Per 1 januari 2012 wordt voor bestelauto’s de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto ingevoerd. Een ondernemer, een particulier met resultaat uit overige werkzaamheden of een werknemer kan daarmee verklaren, dat hij met de bestelauto van de zaak geen enkele kilometer privé rijdt.

Voor vragen over bovenstaande, neem contact op met VRS Consultancy.

 

Geen heffingsrente maar belastingrente!

U betaalt of krijgt binnenkort geen heffingsrente meer. Deze rente wordt namelijk omgedoopt tot belastingrente. Verschil met de oude regel is dat de fiscus de hoogte van de rente niet meer op dezelfde manier berekent en daarnaast aansluit bij de wettelijke rente voor niet-handelstransacties voor consumenten. U ontvangt daardoor veel minder snel nog rente van de fiscus. Dit staat in het Belastingplan 2012 en geldt vanaf 2013 voor de aangifte over 2012 en latere jaren.

U betaalt of krijgt binnenkort geen heffingsrente meer. Deze rente wordt namelijk omgedoopt tot belastingrente. Verschil met de oude regel is dat de fiscus de hoogte van de rente niet meer op dezelfde manier berekent en daarnaast aansluit bij de wettelijke rente voor niet-handelstransacties voor consumenten. U ontvangt daardoor veel minder snel nog rente van de fiscus. Dit staat in het Belastingplan 2012 en geldt vanaf 2013 voor de aangifte over 2012 en latere jaren.

De Belastingdienst zal geen rente meer vergoeden als de teruggave plaatsvindt binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar. Dit is dus 1 juli na afloop van het kalenderjaar. U ontvangt dus niet standaard meer rente van de fiscus vanaf 1 januari na het kalenderjaar. De fiscus zal in veel gevallen de aangifte dus kunnen afronden zonder belastingrente in rekening te brengen. Daarnaast sluit de Belastingsdienst voor de hoogte van de belastingrente aan bij de niet-handelstransacties voor consumenten die op dit moment 4% is. Hieronder zal VRS Consultancy uitleggen hoe dit in de praktijk werkt.

Berekening belastingrente

Stel dat u op 15 maart 2012 een voorlopige aanslag over 2012 ontvangt met een te betalen bedrag van € 80.000. Dit is dan zonder belastingrente, omdat de aanslag voor 1 juli 2013 is opgelegd. Op 1 maart 2013 vraagt u uitstel voor het indienen van de aangifte tot 1 november 2013 en daarnaast doet u een schatting van het inkomen voor 2012 voor een bedrag van € 100.000. De fiscus gaat akkoord met het uitstel en u ontvangt op 1 mei 2013 een herziening van de voorlopige aanslag met een verhoging van € 20.000. Ook nu staat er geen belastingrente op de aanslag, omdat de voorlopige aanslag is opgelegd voor 1 juli 2013. Uiteindelijk doet u op 1 oktober 2013 aangifte. Uit de aangifte blijkt dat u een bedrag van € 150.000 aan belasting moet betalen. De voorlopige aanslagen mag u daarop in mindering brengen, waardoor een bedrag van € 50.000 aan belasting resteert. U ontvangt hiervoor op 1 november 2013 een nieuwe voorlopige aanslag. De fiscus rekent dan wel een belastingrente over de periode 1 juli 2013 tot en met 1 november 2013 plus zes weken dit is de betalingstermijn, dus tot 13 december 2013. Op 1 juni 2014 ontvangt u de definitieve aanslag met een correctie op de aangifte. De uiteindelijke belastingschuld bedraagt € 175.000. U moet dan nog € 25.000 belasting betalen. De belastingrente rekent de Belastingdienst dan over de periode 1 juli 2013 tot en met 1 juni 2014 plus zes weken voor de betalingstermijn, dus tot 13 juli 2014. De fiscus rekent dus minder snel belastingrente!

 

Rechtsbescherming tegen informatieverzoeken fiscus

Op dit moment kan een belastingplichtige geen bezwaar maken bij de rechter tegen een in zijn ogen onredelijk informatieverzoek van de fiscus. De belastingplichtige is strafbaar als hij niet meewerkt. Bovendien volgt dan een belastingaanslag op basis van een schatting van de inspecteur.

De Tweede Kamerleden Dezentjé Hamming (VVD) en Groot (PvdA) verdedigen op 12 april in de Eerste Kamer een initiatiefwetsvoorstel dat de rechtspositie van particulieren en bedrijven tegenover de Belastingdienst versterkt. Dat meldt het Financieele Dagblad.

‘Ik wil een juridische grens stellen aan de nieuwsgierigheid van belastinginspecteurs’, zegt Dezentjé Hamming, die al in 2006 samen met Crone het initiatief nam tot het wetsvoorstel.

Volgens het VVD-Kamerlid kan de Belastingdienst vrijwel onbeperkt informatie vragen en maakt de dienst ook regelmatig van die mogelijkheid gebruik. Dat kost vooral kleine en middelgrote ondernemingen onevenredig veel tijd en geld, aldus Dezentjé Hamming.

Op dit moment kan een belastingplichtige geen bezwaar maken bij de rechter tegen een in zijn ogen onredelijk informatieverzoek van de fiscus. De belastingplichtige is strafbaar als hij niet meewerkt. Bovendien volgt dan een belastingaanslag op basis van een schatting van de inspecteur. Die is altijd aan de hoge kant en moet meteen worden voldaan. Daarna staat de weg naar de belastingrechter open. Maar daarbij geldt de omgekeerde bewijslast: de belastingbetaler moet aantonen waarom de aanslag te hoog is.

Inhoud wetsvoorstel

Volgens

het wetsvoorstel 

Het Financieele Dagblad, door: Laurens Berentsen

kunnen bedrijven en particulieren bezwaar aantekenen bij de fiscus als zij een vraag om informatie buitensporig vinden. Handhaaft de inspecteur zijn verzoek, dan moet hij een beschikking afgeven. Daartegen kunnen belastingplichtigen meteen in beroep gaan bij de rechter. Die toetst of er aan het verzoek moet worden voldaan.  

Dezentjé Hamming verwacht dat van de wet een preventieve werking zal uitgaan.

Het initiatiefwetsvoorstel is vorig jaar september de Tweede Kamer gepasseerd, maar heeft toen nauwelijks aandacht gekregen. Alleen de SP stemde tegen.

Bron:

 

Fiscus wijst jongeren op belastingteruggave

De Belastingdienst is weer gestart met de jaarlijkse voorlichtingscampagne voor jongeren met vakantiewerk of een bijbaantje. Via radiospotjes op populaire jongerenzenders en internet worden zij op de mogelijkheid gewezen om belastinggeld terug te vragen.

De Belastingdienst is weer gestart met de jaarlijkse voorlichtingscampagne voor jongeren met vakantiewerk of een bijbaantje. Via radiospotjes op populaire jongerenzenders en internet worden zij op de mogelijkheid gewezen om belastinggeld terug te vragen.

Wees geen diefJongeren kunnen met een half uurtje werk soms wel een paar honderd euro van de Belastingdienst terug krijgen. Wees dus geen dief van je eigen portemonnee en doe belastingaangifte”, roept staatssecretaris Frans Weekers van Financiën deze groep op.

Doe aangifte

Werkgevers houden voor jongeren met een (tijdelijk) vakantie- of bijbaantje vaak voor het hele jaar ineens loonheffing en premies in. Omdat jongeren veelal geen aangifte doen, is de rode draad van de voorlichtingscampagne dit keer dat jongeren zichzelf ‘beroven’ door geen gebruik te maken van de aangifte.

Teruggaaf

Wie vorig jaar een vakantie- of bijbaantje had kan meteen gebruik maken van de vooraf ingevulde belastingaangifte. Deze hoeft dan alleen nog maar gecontroleerd en eventueel aangevuld te worden. Deze teruggaaf kan tot 5 jaar terug worden aangevraagd, dus tot en met 2006. Meer informatie over de belastingteruggaaf voor jongeren met een vakantie- of bijbaantje is te vinden op: www.belastingdienst.nl/jongeren. en www.pikhetniet.tv

 

 

 

 

 

 

Zelftest Belastingdienst voor internetondernemers

Ondernemers die internet gebruiken als verkoopkanaal zijn vaak onvoldoende op de hoogte van de voorwaarden die gesteld worden door de Belastingdienst. Vanaf vandaag kunnen internetondernemers een zelftest doen via de website van de Belastingdienst.

Ondernemers die internet gebruiken als verkoopkanaal zijn vaak onvoldoende op de hoogte van de voorwaarden die gesteld worden door de Belastingdienst. Vanaf vandaag kunnen internetondernemers een zelftest doen via de website van de Belastingdienst.

Bescherming consumentVoor ondernemers die zaken doen met consumenten gelden er ook wettelijke bepalingen die kopers beschermen. De Consumentenautoriteit ziet hier op toe. Het gaat dan o.a. over elektronisch factureren, digitale administratie en het wettelijk verplicht vermelden van btw- en Kamer van Koophandelnummer. Maar er zijn ook regels op het gebied van informatie over vestigingsadres, klachtenafhandeling en dergelijke.

Flinke omzetcijfers verkoopsites

Verkoopsites zijn vaak gestart vanuit hobbyisme en doorgegroeid naar professionele kanalen met flinke omzetcijfers. Daarom hebben de Consumentenautoriteit en de Belastingdienst het initiatief genomen om de test te ontwikkelen en internetondernemers te informeren. Door vijf vragen te beantwoorden wordt duidelijk of zij hun website moeten aanpassen of dat deze voldoet.

Test

De test en informatie zijn te vinden op www.belastingdienst.nl/internetondernemers.