Sneller aangifte vennootschapsbelasting met verkorte versie aangifteprogramma

Ondernemers kunnen sneller aangifte vennootschapsbelasting doen over het boekjaar 2008 of 2008/2009. Dat kan met de verkorte versie van het aangifteprogramma van de fiscus.

25-03-2009 10:30 Belastingdienst

Ondernemers kunnen sneller aangifte vennootschapsbelasting doen over het boekjaar 2008 of 2008/2009. Dat kan met de verkorte versie van het aangifteprogramma van de fiscus. Zij beantwoorden zes vragen om te zien of zij daarvoor in aanmerking komen, zo meldt de Belastingdienst.

Ondernemers kunnen het aangifteprogramma vennootschapsbelasting 2008 sinds 24 maart downloaden van het beveiligde gedeelte van www.belastingdienst.nl. Aan de hand van zes vragen kunnen ondernemers nagaan of zij onderdelen van de aangifte kunnen overslaan.

De verkorte versie van het programma laat deze onderdelen niet meer zien en vult sommige vragen met ‘nee’ in. In de helpfunctie van het programma staat een overzicht van de overgeslagen onderdelen.  

Inkeerregeling zorgt voor topdrukte fiscus

Sinds bekend is dat de FIOD strenger gaat controleren bij bekende belastingparadijzen, geven veel meer mensen hun geheime spaarrekening op bij de Belastingdienst.

Sinds bekend is dat de FIOD strenger gaat controleren bij bekende belastingparadijzen, geven veel meer mensen hun geheime spaarrekening op bij de Belastingdienst.

Staatssecretaris De Jager van Financiën kondigde op 13 maart jl. aan de fiscale opsporingsdienst FIOD wordt ingezegt bij belastingparadijzen. Zwitserland, Liechtenstein en Luxemburg lieten weten soepeler om te gaan met hun bankgeheim. Sindsdien is het topdrukte bij de Belastingdienst met spaarders die gebruik willen maken van de zogenaamde ‘Inkeerregeling.’

Inkeerregeling De Belastingdienst meldt dat er voorheen dagelijks slechts twee mensen gebruik maakten van de Inkeerregeling, waar het er tegenwoordig twintig zijn. Mensen die hun rekening opgeven, hoeven geen boete te betalen. Ze worden niet vervolgd. Sinds de invoering van de Inkeerregeling in 2001 heeft de fiscus zo 181 miljoen euro geïnd.

 

Bron: Ministerie van Financiën

Fiscale stimulans bij in dienst nemen hbo-student

Het ministerie van OCW publiceert informatie over bewerktrajecten voor hbo-studenten en de fiscale stimulans voor bedrijven die een hbo-student in dienst nemen.

Het ministerie van OCW publiceert informatie over bewerktrajecten voor hbo-studenten en de fiscale stimulans voor bedrijven die een hbo-student in dienst nemen.

 

In een brochure vindt u informatie voor werkgevers, studenten en hogescholen: over de fiscale stimulans en over de extra faciliteiten van enkele branche-organisaties voor werkgevers die in zee gaan met een hbo-student.

Werken en leren tegelijk, dat kan in het hoger beroepsonderwijs. In een zogenoemde ‘duale leerweg’ doen studenten een deel van hun hbo-opleiding in de vorm van een leerwerktraject. Bedrijven, studenten én hogescholen kunnen hier veel voordeel van hebben.


Belastingvoordeel

De fiscus komt bovendien werkgevers die een student in zo’n leerwerktraject in dienst nemen, financieel tegemoet. Het belastingvoordeel kan oplopen tot € 2.655 per jaar per student-werknemer.

Bron: De voorlichtingsbrochure van het Ministerie van OCW