Belastingdienst België helpt buitenlandse belastingbetaler

De Belgische belastingdienst biedt hulp bij aangifte aan Nederlanders en Duitsers die in België werken.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij het team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (team GWO).

De Belgische belastingdienst biedt hulp bij aangifte aan Nederlanders en Duitsers die in België werken.

 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij het team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (team GWO).

Nederlanders die in België werken, krijgen voor hun inkomsten over 2008 het Belgische aangifteformulier voor niet-inwoners. De Belgische Federale Overheidsdienst Financiën biedt hulp bij het invullen van die aangifte.

Locatie hulp bij invullen:
• Eupen, 22 oktober, Gemeentehuis, Rathausplatz 14
• Zelzate, 15 en 27 oktober, Gemeentehuis, Grote Markt 1
• Lanaken, 6 oktober, 16 oktober en 28 oktober, Werkwinkel (EURES) Pastorijlaan 7
• Bergen op Zoom, 19 en 29 oktober, Stadskantoor, Jacob Obrechtlaan 4
Vooraf afspraak maken
Belangstellenden kunnen vooraf een afspraak maken via het team GWO. Zij worden dan met voorrang geholpen. Het team GWO is op de volgende nummers bereikbaar:
• vanuit Nederland: 0800 – 024 12 12
• vanuit België: 0800 – 90 220
• vanuit Duitsland: 0800 – 10 11 352
Gegevens meenemen
Om goed geholpen te kunnen worden, moeten klanten een aantal gegevens meenemen naar de afspraak. Ook de gegevens van hun partner zijn nodig.
• de eigen inkomensgegevens over 2008 en eventueel die van de partner
• het Belgische, Nederlandse of Duitse aangifteformulier
• loonbrieven
jaaropgaven
• jaaropgave of fiches van overige inkomsten
• gegevens en bewijzen van gemaakte kosten
• gegevens over het bezit van onroerende zaken
• leningakten
• betalingsbewijzen
Bron: De Belastingdienst >>

Belastingdienst: Aanvraagtermijn kwartaalaangifte btw verlengd

Ondernemers die maandelijks aangifte btw doen, kunnen vanaf 1 juli per kwartaal aangifte doen en omzetbelasting betalen.

Ondernemers die maandelijks aangifte btw doen, kunnen vanaf 1 juli per kwartaal aangifte doen en omzetbelasting betalen. Wie kwartaalaangifte wil gaan doen, kan nog tot donderdag 11 juni een aanvraag insturen, zo meldt de Belastingdienst.
De Belastingdienst: ‘Met de kwartaalaangifte stelt het kabinet u in staat om het betalen van btw uit te stellen. U komt hiervoor in aanmerking als u begin mei een brief hebt ontvangen. Vul deze brief in als u wilt overstappen naar de kwartaalaangifte en stuur een kopie van de brief vóór 11 juni 2009 naar uw belastingkantoor. Als u de aanvraag op tijd instuurt, voeren wij de wijziging per 1 juli door. Uw eerstvolgende aangifte gaat dan over het 3e kwartaal van 2009. U krijgt hierover geen apart bericht. Wanneer uw aanvraag na 11 juni binnenkomt, kunnen wij niet garanderen dat we deze op tijd kunnen verwerken. Wilt u per maand aangifte blijven doen, omdat u bijvoorbeeld regelmatig een teruggaaf krijgt? U hoeft de brief niet terug te sturen. Voor u wijzigt er dan niets.’

Hulp bij invullen aangifte eigen verantwoordelijkheid

Particulieren die hun aangifte door een medewerker van de Belastingdienst laten invullen, zijn zelf verantwoordelijk voor de eventuele fouten die door hen gemaakt worden.

Particulieren die hun aangifte door een medewerker van de Belastingdienst laten invullen, zijn zelf verantwoordelijk voor de eventuele fouten die door hen gemaakt worden.

Dat heeft de rechtbank Breda bepaald. De uitspraak wekt grote beroering onder belastingadviseurs omdat het deskundige oordeel van de fiscus tot nu toe als heilig werd gezien.


Fout
Een medewerker van de Belastingdienst hielp een particulier bij het invullen van zijn aangifte. Hij gaf per ongeluk het hele pensioen van de man op als loon. Daardoor kreeg de man op zijn voorlopige aanslag een korting van ruim 2000 euro. Maar bij de definitieve aanslag kreeg de man niets terug. De Belastingdienst had de fout van zijn eigen medewerker hersteld. De gedupeerde belastingbetaler ging in beroep, tot aan de rechter.


Verantwoordelijk
De rechtbank sprak uit dat particulieren die de hulp van de Belastingdienst inschakelen altijd zelf verantwoordelijk blijven voor de juistheid van de aangifte. Ook als de fiscus zelf een grote fout op het aangifteformulier maakt, blijft die blunder voor rekening van de belastingbetaler.

Bron: De Telegraaf

Per 1 juli 2009: btw-aangifte per kwartaal

Per 1 juli 2009 introduceert de Belastingdienst de mogelijkheid om per kwartaal aangifte te doen en de verschuldigde omzetbelasting af te dragen.

Als u daarvoor in aanmerking komt ontvangt u begin mei een brief van de Belastingdienst. Het kabinet stelt u op deze manier in staat om de afdracht van btw uit te stellen.

Per 1 juli 2009 introduceert de Belastingdienst de mogelijkheid om per kwartaal aangifte te doen en de verschuldigde omzetbelasting af te dragen.

 

Als u daarvoor in aanmerking komt ontvangt u begin mei een brief van de Belastingdienst. Het kabinet stelt u op deze manier in staat om de afdracht van btw uit te stellen.
Wilt u voor deze regeling in aanmerking komen, vul dan uw gegevens in op de toegezonden brief en stuur vóór 4 juni 2009 een kopie daarvan naar uw belastingkantoor. De eerstvolgende aangifte die u dan doet is over het 3e kwartaal van 2009. U ontvangt geen apart bericht over het wijzigen van het aangiftetijdvak. U mag er op vertrouwen dat de Belastingdienst de wijziging tijdig doorvoert.
Als u per maand aangifte wil blijven doen, omdat u bijvoorbeeld regelmatig een teruggave ontvangt, dan hoeft u hoeft de brief niet terug te sturen. Voor u wijzigt er dan niets.
Waarom deze maatregel
Dit is één van de maatregelen van het kabinet om de liquiditeitspositie van bedrijven te ondersteunen. Met aangifte doen per kwartaal kunt u betalingsuitstel realiseren en rentevoordeel creëren. Overleg eventueel hierover met uw belastingadviseur om de juiste keuze voor u te bepalen.
Niet automatisch
Als u u doorgaans meer dan € 15.000 aan btw per kwartaal afdraagt, dan wordt uw aangiftetijdvak voor de duur van deze maatregel niet automatisch teruggezet op maandaangifte. U ontvangt een bericht wanneer deze maatregel eindigt.
Schattingsvergunning
Als u toestemming hebt om maandaangifte te doen naar geschatte bedragen, dan vervalt deze vergunning als u gebruik maakt van de mogelijkheid om per kwartaal aangifte te doen.
Wijzigen
U kunt het aangiftetijdvak altijd weer laten wijzigen. Daarvoor doet u een schriftelijk verzoek bij uw belastingkantoor.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de BelastingTelefoon.

 

Bron: De Belastingdienst

Sneller aangifte vennootschapsbelasting met verkorte versie aangifteprogramma

Ondernemers kunnen sneller aangifte vennootschapsbelasting doen over het boekjaar 2008 of 2008/2009. Dat kan met de verkorte versie van het aangifteprogramma van de fiscus.

25-03-2009 10:30 Belastingdienst

Ondernemers kunnen sneller aangifte vennootschapsbelasting doen over het boekjaar 2008 of 2008/2009. Dat kan met de verkorte versie van het aangifteprogramma van de fiscus. Zij beantwoorden zes vragen om te zien of zij daarvoor in aanmerking komen, zo meldt de Belastingdienst.

Ondernemers kunnen het aangifteprogramma vennootschapsbelasting 2008 sinds 24 maart downloaden van het beveiligde gedeelte van www.belastingdienst.nl. Aan de hand van zes vragen kunnen ondernemers nagaan of zij onderdelen van de aangifte kunnen overslaan.

De verkorte versie van het programma laat deze onderdelen niet meer zien en vult sommige vragen met ‘nee’ in. In de helpfunctie van het programma staat een overzicht van de overgeslagen onderdelen.