Het venijn van de suppletie-aangifte

De suppletie-aangifte voor de btw komt niet in de wet voor en dat zorgt al jaren voor confrontaties tussen ondernemers en fiscus. Wat gebeurt er als u nalaat suppletie te doen, mag er zomaar een boete worden gegeven?

 

De suppletie-aangifte voor de btw komt niet in de wet voor en dat zorgt al jaren voor confrontaties tussen ondernemers en fiscus. Wat gebeurt er als u nalaat suppletie te doen, mag er zomaar een boete worden gegeven? 

De Btw-aangifte
De btw-aangifte is een periodiek terugkerend fenomeen. Eens per maand, kwartaal of per jaar moet een overzicht worden gemaakt van geleverde diensten en in rekening gebrachte btw. De door een ondernemer betaalde btw over aangeschafte goederen en diensten mag daarvan worden afgetrokken. Het verschil moet worden afgedragen of wordt terug ontvangen.

Suppletie aan einde van het jaar
Het lijkt eenvoudig, maar een vergissing is zo gemaakt. Veel adviseurs lossen dat praktisch op: na afloop van het jaar wordt een zogenoemde suppletie-aangifte ingediend. Daarin worden alle correcties opgenomen op de ingediende aangiften, min of meer een soort naberekening. De fiscus legt dan een naheffingsaanslag op en de te weinig afgedragen btw wordt alsnog betaald.

Niet in de wet
Jarenlang is er geharrewar geweest met de fiscus over de status van de suppletie-aangifte. In de wet kwam deze immers niet voor. Ook in procedures kwam de vraag naar voren hoe met een suppletie moest worden omgegaan in het bijzonder als de fiscus geld terug moest geven.

Op tijd indienen
Het moment van indienen bleek dan ineens een rol te spelen. Want, zo was de redenering, om de suppletie als bezwaar te kunnen aanmerken, moet hij wel tijdig worden ingediend. Ofwel: binnen zes weken na afloop van de betalingstermijn.

Adviseurs hebben echter tot en met eind januari met de btw-afdracht over het vierde kwartaal te maken en doen de suppletie vaak pas daarna. Dat betekent in de praktijk dat veel suppleties eind februari of begin maart worden ingediend. Met als gevolg dat de bezwaartermijn ruimschoots is overschreden en er een niet-ontvankelijkverklaring volgt.

Geen suppletie ingediend?
Minder bekend was wat er moest gebeuren als er geen suppletie was ingediend. Nergens in de wet staat immers dat dat moet.

Onlangs moest de Rechtbank Arnhem hierover oordelen. Het betrof een situatie waarin de belastingplichtige een suppletie-aangifte deed, die zoek raakte en een naheffingsaanslag met boete kreeg opgelegd na controle van de jaarstukken. Er was volgens de inspecteur onjuist aangifte gedaan.

Dat vond de rechter wel heel kort door de bocht. De boete werd geschrapt, want om deze op te kunnen leggen moet er sprake zijn van opzet of grove schuld. Maar dan wordt van belang waarom de btw niet correct is afgedragen. Immers, doet een belastingplichtige opzettelijk geen afdracht, dan is er op z’n minst sprake van opzet.

Boete mag niet zomaar
Duidelijk is wel dat een ondernemer die te goeder trouw een fout maakt bij het indienen van de btw-aangifte niet zomaar automatisch een boete kan krijgen. Krijgt u die toch? Ga dan in bezwaar en beroep, het kan de moeite waard zijn!

Vanaf 1 januari 2010 in andere lidstaten geheven btw terugvragen via Nederlandse fiscus

In Nederland gevestigde ondernemers die in andere EU-lidstaten btw hebben voldaan, kunnen deze btw vanaf 1 januari 2010 terugvragen via de elektronische portalsite van de Nederlandse fiscus.

In Nederland gevestigde ondernemers die in andere EU-lidstaten btw hebben voldaan, kunnen deze btw vanaf 1 januari 2010 terugvragen via de elektronische portalsite van de Nederlandse fiscus. Administratief bewerkelijke teruggaafverzoeken aan 26 andere belastingadministraties behoren daarmee tot de verleden tijd. Op de nieuwe elektronische portalsite van de belastingdienst kunnen ondernemers straks hun verzoek om teruggaaf van deze btw indienen. Ook in alle andere lidstaten komt eenzelfde teruggaafregeling. Momenteel zijn er geen signalen dat een of meer lidstaten achter op schema lopen om te kunnen voldoen aan de nieuwe teruggaafprocedure per 1 januari 2010. Dit antwoordt staatssecretaris De Jager van Financiën in een brief op vragen van de vaste commissie voor Financiën in de Tweede Kamer. De staatssecretaris gaat in zijn brief ook in op diverse andere vragen van het VNO-NCW en NOB.

 

Volledig bericht

In Nederland gevestigde ondernemers die in andere EU-lidstaten btw hebben voldaan, kunnen deze btw vanaf 1 januari 2010 terugvragen via de elektronische portalsite van de Nederlandse fiscus. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de btw die een Nederlandse vervoersondernemer (zonder vaste inrichting in een andere EU-lidstaat) na 1 januari 2010 heeft betaald voor brandstofaankopen in een andere lidstaat. Administratief bewerkelijke teruggaafverzoeken aan 26 andere belastingadministraties behoren daarmee tot de verleden tijd.
 
Op de nieuwe elektronische portalsite van de belastingdienst kunnen ondernemers straks hun verzoek om teruggaaf van deze btw indienen. Ook in alle andere lidstaten komt eenzelfde teruggaafregeling. Momenteel zijn er geen signalen dat een of meer lidstaten achter op schema lopen om te kunnen voldoen aan de nieuwe teruggaafprocedure per 1 januari 2010. Dit antwoordt staatssecretaris De Jager van Financiën in een brief op vragen van de vaste commissie voor Financiën in de Tweede Kamer bij het wetsvoorstel Implementatie richtlijnen btw-pakket. Op 2 april 2009 hebben we over dit wetsvoorstel eerder bericht. De staatssecretaris gaat in zijn brief ook in op diverse andere vragen van het VNO-NCW en het NOB.
 
Een teruggaafverzoek van btw over het vierde kwartaal van 2009 kan een ondernemer nog op de bestaande wijze indienen als het verzoek vóór 1 januari 2010 is ingediend. Alle verzoeken na 1 januari 2010 moeten op de nieuwe manier worden ingediend.
 
Vanaf 1 januari 2010 treedt voor Nederlandse ondernemers een andere belangwekkende wijziging in werking. Het betreft het tijdstip van verschuldigd worden van btw van grensoverschrijdende dienstverrichting tussen ondernemers welke betrekking hebben op diensten die onder de nieuwe hoofdregel vallen. De nieuwe hoofdregel houdt in dat als deze diensten worden verricht aan een btw-ondernemer die in een ander EU-land is gevestigd, deze diensten zijn belast in het land van de afnemer. Voorheen waren deze diensten belast in het land waar de dienstverrichter was gevestigd. Vanaf 1 januari 2010 is de dienstverrichter btw verschuldigd op het tijdstip dat de dienst is verricht. Op dit moment maakt Nederland ruimhartig gebruik van een uitzonderingspositie waarbij de dienstverrichter btw is verschuldigd op het moment dat hij een factuur uitreikt (factuurstelsel). Bij grensoverschrijdende dienstverrichting tussen ondernemers waarbij de btw is verlegd naar de afnemer, moet de verschuldigdheid van btw zowel in het land van de dienstverrichter als in het land van de afnemer op één tijdstip in aanmerking worden genomen. De staatssecretaris geeft aan dat het niet te verwachten is dat Nederland zijn uitzonderingspositie op dit punt kan handhaven.
 
De staatssecretaris geeft aan dat de Nederlandse belastingdienst vooralsnog terughoudend zal zijn met het opleggen van boeten bij de nieuwe opgaaf intracommunautaire diensten (IC-diensten). De nieuwe regels moeten ‘inslijten’. Als er boetes worden opgelegd dan zullen deze met name worden opgelegd aan degenen die volharden in het niet of niet-volledig doen van een opgaaf IC-diensten.
 
Bron: Ministerie van Financiën, 22-9-2009, nr. DV/2009/568M.

Europese belastingdiensten zien straks elkaars bestanden

Belastingdiensten van andere EU-landen mogen binnenkort misschien in bepaalde gegevensbestanden van de Nederlandse fiscus kijken. De Nederlandse Belastingdienst zou dan ook in de computers van buitenlandse diensten mogen snuffelen.

Belastingdiensten van andere EU-landen mogen binnenkort misschien in bepaalde gegevensbestanden van de Nederlandse fiscus kijken. De Nederlandse Belastingdienst zou dan ook in de computers van buitenlandse diensten mogen snuffelen. Dat moet helpen in de strijd tegen grensoverschrijdende fraudes. De Europese Commissie heeft dat dinsdag voorgesteld aan de EU-landen en het Europees Parlement. Plan is ook om een EU-bureau Eurofisc te creëren.

Dat EU-bureau Eurofisc moet informatie tussen de nationale belastingsdiensten uitwisselen en gezamenlijke risicoanalyses maken. Eurofisc krijgt dan een soortgelijke functie als Europol nu heeft voor politiediensten. EU-lidstaten lopen nu jaarlijks naar schatting 100 miljard euro aan btw-inkomsten mis door fraude, vooral zogeheten btw-carrousels. De Algemene Rekenkamer in Nederland hekelde in maart nog de gebrekkige aanpak van btw-fraude in de EU.

 

Persbericht Europese Commissie Fight against tax fraud downloaden: klik hier.>>

Fiscus ontziet mensen met woekerpolis

Mensen die een woekerpolis hebben hoeven zich geen zorgen te maken dat eventuele compensatie in hun polis problemen met de fiscus oplevert.

Mensen die een woekerpolis hebben hoeven zich geen zorgen te maken dat eventuele compensatie in hun polis problemen met de fiscus oplevert. Deze geruststelling heeft staatssecretaris De Jager van Financiën bekendgemaakt in een beleidsregel.

Geen naheffing
Verzekeraars hebben afgelopen jaar compensatieregelingen getroffen om te hoge kosten in hun beleggingsverzekeringen goed te maken. Experts maakten zich echter zorgen dat de compensatie meer dan teniet zou kunnen worden gedaan door een extra naheffing van de belasting.

Spaarhypotheken
Zo moeten lijfrentes van de fiscus ‘vast en gelijkmatig’ worden uitgekeerd, maar een wijziging als gevolg van compensatie wordt door de vingers gezien. Bij de meeste spaarhypotheken geldt dat de premie moet worden ingelegd in een bepaalde ‘bandbreedte’, waarvan de hoogste maandpremie bijvoorbeeld niet meer dan tien keer de laagste maandpremie mag zijn. Mensen met een hoge startinleg zouden niet meer aan regels voldoen als hun maandpremie na compensatie wordt verlaagd. In dat geval zou het hele winstdeel van de uitkering worden belast tegen maximaal 52 procent, terwijl die normaal is vrijgesteld. De staatssecretaris belooft nu voor deze gevallen een uitzondering te maken.

‘Belgische fiscus belast Nederlandse pensionado’s extra’

Bij belastingadviseurs regent het klachten van Nederlandse aow’ers die van hun pensioen willen genieten in België. Zij krijgen van de Belgische fiscus forse aanslagen.

Bij belastingadviseurs regent het klachten van Nederlandse aow’ers die van hun pensioen willen genieten in België. Zij krijgen van de Belgische fiscus forse aanslagen.

Een van de gepensioneerden beklaagt zich in de Telegraaf over aanslagen die twee- tot achtmaal zo hoog zijn als in Nederland. Bovendien zouden ze niet kloppen en niet aantoonbaar zijn.

 

Tegenstrijdig

Het gaat vooral om lokale administraties, onder andere van de gemeenten Lommel en Maaseik. Volgens deze regionale afdelingen moeten over de Nederlandse pensioenen met terugwerkende kracht forse belasting worden geheven. Volgens de gedupeerden is dit in strijd met belastingverdragen én series gevoerde rechtszaken.

 

Verstrikt

In het voorjaar 2008 kwam de eerste aanslag. Over de drie jaren ervoor werd een aanvullende ‘gemeentebelasting’ zes tot negen procent opgeëist. Daarna kwamen de naheffingen voor de inkomstenbelasting en dubbele heffingen over erfenissen.

Ondanks alle aanslagen en naheffingen, mogen Nederlanders in België niet klagen. Volgens belastingadviseur Peter van Limpt zijn Nederlanders bij onze Zuiderburen netto altijd nog goedkoper uit. ‘Mits ze niet te veel verstrikt raken in bureaucratische regeltjes.’