Apart formulier voor indienen BTW-suppletie

Na het indienen van de BTW-aangifte kunt u natuurlijk merken dat er te veel of te weinig BTW is betaald. U kunt dit echter corrigeren door het indienen van een BTW-suppletie. Heeft u de afgelopen vijf jaar te veel of te weinig BTW aangegeven dan bent u sinds 1 januari 2012 zelfs verplicht om een suppletieaangifte in te dienen.

Na het indienen van de BTW-aangifte kunt u natuurlijk merken dat er te veel of te weinig BTW is betaald. U kunt dit echter corrigeren door het indienen van een BTW-suppletie. Heeft u de afgelopen vijf jaar te veel of te weinig BTW aangegeven dan bent u sinds 1 januari 2012 zelfs verplicht om een suppletieaangifte in te dienen. Na 1 april 2012 moet u hiervoor het suppletieformulier van de Belastingdienst gebruiken.

U bent verplicht om suppletieaangifte te doen zolang de naheffingstermijn loopt, dus gedurende vijf jaar na het jaar waarover u suppletie moet doen. De Belastingdienst kan een vergrijpboete opleggen, indien u het indienen van een correctie achterwege laat. Vanaf 1 april 2012 moet u de suppletieaangifte met een verplicht gesteld formulier indienen. Er zijn een tweetal formulieren beschikbaar. Het formulier ‘Suppletie omzetbelasting tot en met 2009’ en ‘Suppletie omzetbelasting vanaf 2010’. U kunt natuurlijk ook digitaal een verzoek sturen naar de Belastingdienst via het beveiligde gedeelte van de website.

BTW-correcties tot € 1.000

De kleine BTW-correcties hoeft u niet te corrigeren met het suppletieformulier, maar kunt u verwerken in uw eerstvolgende aangifte BTW. Dit is mogelijk tot een te betalen of terug te krijgen bedrag van € 1.000. Let er wel op dat u de correcties in de juiste rubriek van de aangifte verwerkt. Bij correctie in de reguliere aangifte ontvangt u geen naheffingsaanslag of afzonderlijke teruggaafbeschikking.

Heeft u vragen over het op correcte wijze indienen van een BTW-suppletie, neem dan contact op met VRS Consultancy.

 

Rekenvoorbeeld voor privégebruik auto in BTW-aangifte 2011

Voor de aangifte omzetbelasting over het vierde kwartaal 2011 moet de ondernemer het privégebruik auto over 2011 opgeven. Daarbij heeft hij te maken met twee regelingen: die van vóór 1 juli 2011 en die van ná 1 juli 2011.

Voor de aangifte omzetbelasting over het vierde kwartaal 2011 moet de ondernemer het privégebruik auto over 2011 opgeven. Daarbij heeft hij te maken met twee regelingen: die van vóór 1 juli 2011 en die van ná 1 juli 2011.

Onderstaand voorbeeld maakt duidelijk hoe de ondernemer het privégebruik auto moet opgeven in zijn aangifte omzetbelasting voorwaarde is: er is géén km-administratie.

Stel: de ondernemer rijdt een auto met een catalogusprijs incl. BPM en BTW van € 30.000. De bijtelling hiervoor bedraagt 25%, ofwel € 7.500.

Vanaf 1-1 tot 1-7 moet de ondernemer aangeven: 12% x € 7.500 x 0,5 jaar = € 3.750 omzet, € 450 belasting

Vanaf 1-7 tot 31-12 moet de ondernemer aangeven: 2,7% van € 30.000 x 0,5 jaar = € 15.000 omzet en € 405 belasting

Totaal aan te geven: € 18.750 omzet, € 855 belasting

Heeft u vragen over deze regeling, neem dan contact op met VRS Consultancy.

Het venijn van de suppletie-aangifte

De suppletie-aangifte voor de btw komt niet in de wet voor en dat zorgt al jaren voor confrontaties tussen ondernemers en fiscus. Wat gebeurt er als u nalaat suppletie te doen, mag er zomaar een boete worden gegeven?

 

De suppletie-aangifte voor de btw komt niet in de wet voor en dat zorgt al jaren voor confrontaties tussen ondernemers en fiscus. Wat gebeurt er als u nalaat suppletie te doen, mag er zomaar een boete worden gegeven? 

De Btw-aangifte
De btw-aangifte is een periodiek terugkerend fenomeen. Eens per maand, kwartaal of per jaar moet een overzicht worden gemaakt van geleverde diensten en in rekening gebrachte btw. De door een ondernemer betaalde btw over aangeschafte goederen en diensten mag daarvan worden afgetrokken. Het verschil moet worden afgedragen of wordt terug ontvangen.

Suppletie aan einde van het jaar
Het lijkt eenvoudig, maar een vergissing is zo gemaakt. Veel adviseurs lossen dat praktisch op: na afloop van het jaar wordt een zogenoemde suppletie-aangifte ingediend. Daarin worden alle correcties opgenomen op de ingediende aangiften, min of meer een soort naberekening. De fiscus legt dan een naheffingsaanslag op en de te weinig afgedragen btw wordt alsnog betaald.

Niet in de wet
Jarenlang is er geharrewar geweest met de fiscus over de status van de suppletie-aangifte. In de wet kwam deze immers niet voor. Ook in procedures kwam de vraag naar voren hoe met een suppletie moest worden omgegaan in het bijzonder als de fiscus geld terug moest geven.

Op tijd indienen
Het moment van indienen bleek dan ineens een rol te spelen. Want, zo was de redenering, om de suppletie als bezwaar te kunnen aanmerken, moet hij wel tijdig worden ingediend. Ofwel: binnen zes weken na afloop van de betalingstermijn.

Adviseurs hebben echter tot en met eind januari met de btw-afdracht over het vierde kwartaal te maken en doen de suppletie vaak pas daarna. Dat betekent in de praktijk dat veel suppleties eind februari of begin maart worden ingediend. Met als gevolg dat de bezwaartermijn ruimschoots is overschreden en er een niet-ontvankelijkverklaring volgt.

Geen suppletie ingediend?
Minder bekend was wat er moest gebeuren als er geen suppletie was ingediend. Nergens in de wet staat immers dat dat moet.

Onlangs moest de Rechtbank Arnhem hierover oordelen. Het betrof een situatie waarin de belastingplichtige een suppletie-aangifte deed, die zoek raakte en een naheffingsaanslag met boete kreeg opgelegd na controle van de jaarstukken. Er was volgens de inspecteur onjuist aangifte gedaan.

Dat vond de rechter wel heel kort door de bocht. De boete werd geschrapt, want om deze op te kunnen leggen moet er sprake zijn van opzet of grove schuld. Maar dan wordt van belang waarom de btw niet correct is afgedragen. Immers, doet een belastingplichtige opzettelijk geen afdracht, dan is er op z’n minst sprake van opzet.

Boete mag niet zomaar
Duidelijk is wel dat een ondernemer die te goeder trouw een fout maakt bij het indienen van de btw-aangifte niet zomaar automatisch een boete kan krijgen. Krijgt u die toch? Ga dan in bezwaar en beroep, het kan de moeite waard zijn!