Zelftest Belastingdienst voor internetondernemers

Ondernemers die internet gebruiken als verkoopkanaal zijn vaak onvoldoende op de hoogte van de voorwaarden die gesteld worden door de Belastingdienst. Vanaf vandaag kunnen internetondernemers een zelftest doen via de website van de Belastingdienst.

Ondernemers die internet gebruiken als verkoopkanaal zijn vaak onvoldoende op de hoogte van de voorwaarden die gesteld worden door de Belastingdienst. Vanaf vandaag kunnen internetondernemers een zelftest doen via de website van de Belastingdienst.

Bescherming consumentVoor ondernemers die zaken doen met consumenten gelden er ook wettelijke bepalingen die kopers beschermen. De Consumentenautoriteit ziet hier op toe. Het gaat dan o.a. over elektronisch factureren, digitale administratie en het wettelijk verplicht vermelden van btw- en Kamer van Koophandelnummer. Maar er zijn ook regels op het gebied van informatie over vestigingsadres, klachtenafhandeling en dergelijke.

Flinke omzetcijfers verkoopsites

Verkoopsites zijn vaak gestart vanuit hobbyisme en doorgegroeid naar professionele kanalen met flinke omzetcijfers. Daarom hebben de Consumentenautoriteit en de Belastingdienst het initiatief genomen om de test te ontwikkelen en internetondernemers te informeren. Door vijf vragen te beantwoorden wordt duidelijk of zij hun website moeten aanpassen of dat deze voldoet.

Test

De test en informatie zijn te vinden op www.belastingdienst.nl/internetondernemers.