Winstuitdelingen voor goklustige dga

Een dga die bijna een half miljoen euro uit zijn bv had opgenomen om te vergokken in het casino, kreeg de fiscus op zijn dak. Het geld moest in box 2 worden belast als uitdeling.

Een dga die bijna een half miljoen euro uit zijn bv had opgenomen om te vergokken in het casino, kreeg de fiscus op zijn dak. Het geld moest in box 2 worden belast als uitdeling. Dit oordeelde Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Het ging om een dga die in een periode van drie jaar 320 maal een casino bezocht en daarvoor in totaal bijna € 500.000 van de bankrekening van zijn bv pinde. In de administratie had hij deze privéopnames proberen te verhullen, maar bij een FIOD-onderzoek waren ze toch aan het licht gekomen. Volgens de inspecteur ging het om winstuitdelingen. Er was immers sprake van een bewuste vermogensverschuiving van de bv naar de aandeelhouder, die leidde tot een verarming van de bv. Hierbij vond de onttrekking van vermogen plaats uit winst of winstreserves, dan wel binnen afzienbare tijd te behalen winst. Volgens de dga was er een terugbetalingsverplichting, maar dat mocht hem niet baten. De rechtbank oordeelde dat die terugbetalingsverplichting de uitdeling niet ongedaan maakte, maar hoogstens kon leiden tot negatief inkomen uit aanmerkelijk belang in het jaar van terugbetaling.

Meer informatie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7 maart 2013 (gepubliceerd op 6 juni 2013), LJN: CA2289