Forfaitair rendement Box 2 ?

Als DGA kunt u de belastingheffing uitstellen door geen dividend uit te keren. Om uitstel hiervan tegen te gaan, wordt voorgesteld om de DGA te belasten voor een forfaitair rendement.

Als aanmerkelijkbelanghouder kunt u de belastingheffing uitstellen door geen dividend uit te keren. Om het uitstel van deze belastingheffing tegen te gaan, stelt de Commissie Van Dijkhuizen voor om de aanmerkelijkbelanghouder te belasten voor een jaarlijks forfaitair rendement.

Forfaitair rendement

In de huidige regeling betaalt u als aanmerkelijkbelanghouder belasting over de reguliere voordelen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het uitkeren van dividend of het vervreemden van de aandelen. Gebeurt dit niet, dan is het mogelijk om de belastingheffing uit te stellen. De Commissie stelt daarom voor u jaarlijks in box 2 te belasten tegen een forfaitair rendement. Er komt dan een koppeling met het forfaitaire rendement in box 3.

Doelmatigheidsmarge omlaag

Daarnaast moet u nu als aanmerkelijkbelanghouder een loon krijgen dat gebruikelijk is voor uw werk. Dat loon moet minimaal € 43.000 bedragen. Een hoger loon is mogelijk als dat bij soortgelijke dienstbetrekkingen gebruikelijk is. Er geldt echter nu een doelmatigheidsmarge van 30%. Een loon van 70% van het hogere gebruikelijke loon bij soortgelijke dienstbetrekkingen (maar ten minste € 43.000) is dan voldoende. Dit percentage is volgens de Commissie veel te hoog en zou slechts 10% moeten bedragen.

Realistisch rendementspercentage

De hoogte van het forfaitaire rendement van box 3 staat al regelmatig ter discussie. Het is tegenwoordig namelijk bijna onmogelijk om een rendement van 4% te halen op uw vermogen. Volgens de Commissie zou er eigenlijk een realistischer forfaitair rendement moeten komen. Dit is mogelijk door aan te sluiten bij het vijfjaarsgemiddelde van de gemiddelde rentevergoeding op spaarrekeningen in de vijf voorgaande jaren. Dit betekent een percentage van 2,4% voor 2014. Daarnaast hoort de eigen woning volgens de Commissie eigenlijk helemaal niet in box 1, maar zou die naar box 3 moeten verhuizen. Het overhevelen hiervan moet echter wel geleidelijk gebeuren. De Commissie is wel voorstander van een heffingsvrij vermogen in box 3. De ouderentoeslag kan dan wel vervallen. Afbouw hiervan moet dan plaatsvinden in 18 jaarlijkse stappen.