Let erop wie de verkeersboetes betaalt

De tarieven van verkeersboetes gaan vrijwel elk jaar weer omhoog. Dat maakt het voor bedrijven des te belangrijker om een duidelijk beleid vast te stellen. Want wie betaalt – de werkgever of de werknemer?

De tarieven van verkeersboetes gaan vrijwel elk jaar weer omhoog. Dat maakt het voor bedrijven des te belangrijker om een duidelijk beleid vast te stellen. Want wie betaalt – de werkgever of de werknemer?

Jaarlijks worden rond de tien miljoen snelheidsboetes uitgeschreven. Het merendeel daarvan voor een ‘geringe’ snelheidsovertreding tussen de vier en tien kilometer per uur. Vooral dat laatste is voor de ondernemer van belang, omdat het bij kleinere overtredingen met een auto van de zaak niet vanzelfsprekend is dat de werknemer die zelf betaalt.

Daarom vindt VRS Consultancy het vooral van belang goede afspraken te maken over verkeersboetes. Leg ze bij voorkeur vast in de arbeidsovereenkomst.

Wie betaalt de boete

Enkele jaren geleden zorgde een uitspraak van het Haags gerechtshof voor nogal wat onrust bij werkgevers met personeel dat regelmatig met een auto van het bedrijf op de weg zit. In een zaak die was aangespannen door een werknemer van TPG Post Transport, vorderde deze van zijn werkgever een aantal door hem betaalde en onder werktijd opgelopen ‘geringe’ snelheidsboetes (4, 6 en 11 kilometer per uur te snel) terug. Volgens de werknemer betrof het hier – vrij vertaald – nu eenmaal een niet te voorkomen risico van zijn werk.

Tot op zekere hoogte volgde het hof die redenering en kwam tot de uitspraak dat bekeuringen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voor rekening van de werkgever komen, tenzij de boetes een gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid.

Omdat het in het dagelijkse verkeer nu eenmaal kan voorkomen dat de verkeerssituatie vereist dat er over korte afstand iets te hard wordt gereden, bepaalde het hof dat de twee kleinste snelheidsovertredingen inderdaad voor rekening van de werkgever moesten komen.

De derde (van 11 kilometer te snel) niet, omdat bij een overtreding van meer dan 10 kilometer per uur wél sprake zou zijn van een zekere mate van opzet of roekeloosheid.

Afspraken vastleggen in arbeidsovereenkomst

Juristen hebben de schrik bij werkgevers nadien enigszins kunnen wegnemen met de vaststelling dat de uitspraak minder verstrekkende gevolgen heeft dan op het eerste gezicht leek. De situatie ligt bijvoorbeeld anders wanneer de boete direct bij de bestuurder terecht komt omdat die is aangehouden en een bekeuring op eigen naam heeft gekregen. Ook wanneer er in de arbeidsovereenkomst afspraken op dit vlak zijn gemaakt, geeft dat de werkgever een zekere bescherming.

Zo meent het hof – wederom vrij vertaald – dat niet langer sprake is van ‘goed werknemerschap’ wanneer in een bepaalde periode meer dan drie overtredingen worden gemaakt.

Vervoersbedrijven leggen in arbeidsovereenkomsten vaak vast dat een beperkt aantal snelheidsbekeuringen wordt betaald – drie tot vijf – en waar de grens dan ligt, bijvoorbeeld bij vijf tot acht kilometer per uur te hard. Rijdt een werknemer véél te hard, dan is opzet of roekeloos rijgedrag vrij eenvoudig aannemelijk maken. Tenzij u, of de omstandigheden, hem geen andere keus lieten.

Ook bij het negeren van een parkeer- of inrijverbod of het rijden door rood licht kan de werkgever eenvoudig bewijzen dat de werknemer dat met opzet deed. Een simpele ogentest volstaat.

Leasemaatschappijen sturen de bekeuring ook door naar de bestuurder. Veelal zal de werknemer die gewoon betalen.

Boetes meestal niet aftrekbaar

In essentie zijn boetes voor de ondernemer fiscaal niet aftrekbaar. Structurele betaling van boetes voor werknemers wordt dan ook als loon gezien, met de bijbehorende loonheffingen.

Wie van een robbertje stoeien met de fiscus houdt, heeft echter wel aanknopingspunten. Jurisprudentie wijst uit dat een en ander afhankelijk is van de feitelijke omstandigheden. Er zijn voorbeelden van zaken die tot de Hoge Raad werden uitgevochten en waarbij het afzien van verhaal van verkeersboetes op de werknemer uiteindelijk níét werd beoordeeld als het ‘voldoen van persoonlijke schulden’ van de werknemer. Lees: loon.

Naheffingsaanslag parkeerbelasting

Een naheffingsaanslag parkeerbelasting zelf is wel aftrekbaar. De kosten voor het opleggen van een dergelijke naheffingsaanslag zijn echter niet aftrekbaar. Deze kosten staan afzonderlijk op het aanslagbiljet vermeld en zijn doorgaans veel hoger dan de naheffingsaanslag parkeerbelasting zelf (per 1 januari 2011: maximaal € 52).

Parkeerboetes echter die door justitie worden opgelegd – bijvoorbeeld voor het parkeren op een fiets- of zebrapad – vallen weer wél onder de gangbare aftrekbeperking, ofwel: ze zijn niet aftrekbaar.

Bezwaar aantekenen

Wilt u of uw werknemer bezwaar maken tegen een opgelegde bekeuring? Op de beschikking kunt u zien hoe dat in zijn werk gaat en waar u uw bezwaarschrift heen moet sturen. Veelal is dat naar de Officier van Justitie.

Betreft het echter een naheffingsaanslag parkeerbelasting, dan komt die in de meeste gevallen van een gemeente. In dat geval maakt u doorgaans bezwaar bij de betreffende gemeente. Ook alle informatie daarover vindt u op de beschikking. U dient overigens wel eerst te betalen.

Let in alle gevallen goed op aan welke eisen uw bezwaar dient te voldoen.

 

Auteur: paulvanreen

Indien u op zoek bent naar een professionele en flexibele oplossing voor de administratie van uw bedrijf, bent u bij VRS Consultancy aan het juiste adres. Wij kunnen u als gevolg van een gedegen niveau in combinatie met jarenlange ervaring als freelance administrateur ondersteunen in diverse situaties.