Ondernemers huren meer zzp’ers in en maken minder winst

Ondernemers hebben de afgelopen 12 maanden meer zzp’ers ingehuurd. De winstgevendheid van het bedrijfsleven is in het derde kwartaal verslechterd. De achteruitgang betreft alle sectoren en regio’s.

VRS Consultancy bereikte het volgende bericht:

Ondernemers hebben de afgelopen 12 maanden meer zzp’ers ingehuurd. De winstgevendheid van het bedrijfsleven is in het derde kwartaal verslechterd. De achteruitgang betreft alle sectoren en regio’s.

Omzet

Ook de omzet in het derde kwartaal daalde, conform de verwachtingen die de ondernemers een kwartaal eerder uitspraken. De orderinstroom daalde in het derde kwartaal en bleef daarmee achter bij de verwachtingen. Voor het vierde kwartaal verwacht de ondernemer een gematigde omzetstijging (saldo +12%) door het seizoenseffect.

Voor 2012 verwacht de ondernemer een gematigde omzetstijging; eind 2010 was de omzetverwachting voor 2011 uitbundiger. Dit blijkt uit de uitkomsten van COEN, het gezamenlijke conjunctuuronderzoek van de Kamers van Koophandel, VNO-NCW, MKB Nederland, Centraal Bureau voor de Statistiek en Economisch Instituut voor de Bouw, over het vierde kwartaal van 2011.

Verslechtering winstgevendheid

De ondernemer rapporteert een verslechtering van de winstgevendheid over het derde kwartaal (saldo -17%). Het meest pessimistisch zijn de detailhandel en de bouw (beiden saldo -27%).

Horeca

In de horeca ziet de ondernemer, waarschijnlijk mede dankzij het goede najaarsweer, het iets minder negatief in (saldo -12%). Ook qua omzetrealisatie scoort de horeca in het derde kwartaal iets minder negatief dan de overige sectoren (saldo -3% ten opzichte van -8% gemiddeld) . De omzetverwachting van de horeca was overigens op voorhand een stuk positiever (saldo +11%).

Economisch klimaat

Ook het economisch klimaat is volgens de ondernemer in het derde kwartaal verslechterd (saldo -27%). Voor het vierde kwartaal voorziet de ondernemer een verdere achteruitgang (saldo -21%). De ondernemer is over het algemeen positiever over zijn eigen bedrijf dan over de bedrijfsomgeving (economisch klimaat).

Werkgelegenheid

Het aantal medewerkers bij de bedrijven nam in het derde kwartaal af (per saldo -2%) . De verwachting voor het vierde kwartaal is nog pessimistischer (saldo -8%). In de bouw, horeca, makelaardij en reisbranche is de afname het meest pregnant. Dit is deels een seizoenseffect.

Zpp-ers

Het aandeel bedrijven dat de afgelopen 12 maanden zzp’ers inhuurde om pieken in het proces op te vangen is toegenomen van 45% naar 53%. In de bouw wordt door 77% van de bedrijven gewerkt met zzp’ers. Dit is wel een lichte daling t.o.v. eind 2010 (83%).

Omzetverwachtingen

Met uitzondering van de bouw (saldo -28%) en de daaraan gelieerde bouwmaterialenindustrie (saldo -4%) zijn in alle sectoren de omzetverwachtingen voor 2012 positief, maar minder positief dan voor 2011. Ook de exportverwachtingen voor 2012 zijn positief (saldo +15%), maar minder positief dan voor 2011 (+29%).

Europa

Het bedrijfsleven in Europa verwacht voor 2012 een bescheiden omzetgroei, een groei die kleiner uitvalt dan in 2011, De Nederlandse omzetverwachtingen voor 2012 blijven achter op het EU-gemiddelde. Hetzelfde geldt voor de exportverwachtingen; ook daar scoort Nederland beneden het EU-gemiddelde.

Auteur: paulvanreen

Indien u op zoek bent naar een professionele en flexibele oplossing voor de administratie van uw bedrijf, bent u bij VRS Consultancy aan het juiste adres. Wij kunnen u als gevolg van een gedegen niveau in combinatie met jarenlange ervaring als freelance administrateur ondersteunen in diverse situaties.