Lening ook zonder strenge voorwaarden zakelijk

Leent u geld aan uw bv, dan kan de lening zelfs onder soepele voorwaarden zakelijk zijn. De Hoge Raad gaf onlangs aan dat zonder formele zekerheden een lening niet automatisch onzakelijk is. Maar u moet wel kunnen aantonen dat de lening niet een zogenoemde schijnlening, deelnemerschapslening of een bodemloze-putlening is.

Leent u geld aan uw bv, dan kan de lening zelfs onder soepele voorwaarden zakelijk zijn. De Hoge Raad gaf onlangs aan dat zonder formele zekerheden een lening niet automatisch onzakelijk is. Maar u moet wel kunnen aantonen dat de lening niet een zogenoemde schijnlening, deelnemerschapslening of een bodemloze-putlening is.

U kunt als directeur-grootaandeelhouder dga vanwege de terbeschikkingstellingregeling niet zomaar uw privévermogen gebruiken voor zakelijke doeleinden. Dit zou namelijk grote belastingbesparingen kunnen opleveren. Als u geldt leent aan uw bv, moet u hier voorwaarden aan verbinden, zoals het in rekening brengen van rente en het afspreken van een aflossingsschema. Het is dan mogelijk om de lening af te waarderen als deze uiteindelijk niet geheel zou worden afgelost. Uit een eerdere rechtszaak bleek dat als het aannemelijk is dat een bv de lening niet terug kan betalen, soepele voorwaarden onvoldoende zijn om te spreken van een zakelijke lening. Onlangs sprak de Hoge Raad zich uit over een rechtszaak waarin de inspecteur van mening was dat er sprake was van een onzakelijke lening. De dga had namelijk zeer soepele voorwaarden gesteld. Zo was de afgesproken rente erg laag en er was geen sprake van formele zekerheden of een aflossingsschema.

Bij fiscale winstberekening wel zakelijke rente toepassen

Het Hof Den Bosch oordeelde anders. De dga kon namelijk aantonen dat er genoeg zekerheid was dat de bv de lening zou kunnen aflossen en dat de bv zich na een reorganisatie zou herstellen. De afwaardering van de lening was daardoor wel een aftrekbaar verlies. De staatssecretaris wilde daarom dat de Hoge Raad zich erover zou buigen. De Hoge Raad was het met het hof eens, maar benadrukte wel dat als de overeengekomen rente niet zakelijk is, er voor de fiscale winstberekening wel van een zakelijk percentage moet worden uitgegaan. U kunt dus zelfs met soepele voorwaarden onder omstandigheden een zakelijke lening verstrekken aan uw bv.

Heeft u vragen over bovenstaande, neem dan contact op met VRS Consultancy.

 

 

Let op uw vordering/schuld in rekening-courant

De dga die een vordering in rekening-courant op zijn bv heeft, moet die vordering in box 1 onder de terbeschikkingstellingregeling tbs-regeling verantwoorden. De rente op die vordering behoort tot zijn inkomen in box 1. Heeft hij een schuld in rekening-courant, dan moet die schuld vrijwel altijd in box 3 worden verantwoord.

De dga die een vordering in rekening-courant op zijn bv heeft, moet die vordering in box 1 onder de terbeschikkingstellingregeling tbs-regeling verantwoorden. De rente op die vordering behoort tot zijn inkomen in box 1. Heeft hij een schuld in rekening-courant, dan moet die schuld vrijwel altijd in box 3 worden verantwoord. Dat verschil in fiscale behandeling tussen een vordering en een schuld in rekening-courant leidt tot ongerijmde resultaten. Doordat de dga een creditstand in rekening-courant onder de tbs-regeling moet aangeven, moet hij voor de perioden van het jaar waarin hij een vordering op de bv heeft, een tbs-jaarrekening opmaken. Ontstaat vervolgens een schuld in rekening-courant, dan moet de ‘tbs-onderneming’ met een slotbalans worden afgesloten: de rekening-courant positie gaat dan van box 1 over naar box 3. De dga die in één kalenderjaar meerdere keren door de debet-creditgrens in rekening-courant gaat, moet evenzo veel jaarrekeningen laten opmaken! Dat maakt het wenselijk om te voorkomen dat er een vordering in rekening-courant ontstaat. Financiën heeft op praktische gronden – ter vermindering van administratieve lasten – goedgekeurd dat de dga geen rente als resultaat uit overige werkzaamheden in aanmerking hoeft te nemen als zijn rekening-courantvordering gedurende het gehele kalenderjaar niet uitkomt boven de € 17.500. Uiteraard mag de bv dan geen rentekosten in aftrek brengen. Voor vragen over bovenstaande kunt u terecht bij VRS Consultancy.