Voorlopige aanslag verdwijnt en navorderingstermijn naar 12 jaar

Staatssecretaris Weekers wil aangiften waarbij de Belastingdienst overtuigd is van de juistheid binnen 3 maanden afronden met een aanslag en het navorderingstermijn verlengen van 5 naar 12 jaar.

Staatssecretaris Weekers wil aangiften waarbij de Belastingdienst overtuigd is van de juistheid binnen 3 maanden afronden met een aanslag en het navorderingstermijn verlengen van 5 naar 12 jaar. Dat blijkt uit de Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst, die donderdag is opengesteld voor commentaar van belanghebbenden.

Particulier belastingdomein

Weekers wil alle belastingplichtigen een eigen berichtenbox geven waarmee met de Belastingdienst gecommuniceerd kan worden. Hiermee wordt het eenvoudiger voor pariculieren om de belastingaangifte te wijzigen, als die al is ingediend.

Voorlopige aanslag verdwijnt

In de plannen is verder opgenomen dat de voorlopige aanslag na de aangifte verdwijnt en wordt vervangen door één aanslag, en dat doorgeven van wijzigingen op die aanslag eenvoudiger wordt.

Wijzigingen doorgeven tot anderhalf jaar

In plaats van een briefwisseling met de Belastingdienst, wordt het mogelijk om tot anderhalf jaar na de aangifte aanpassingen via het eigen belastingdomein op de site van de Belastingdienst door te geven.

Daarmee verdwijnen miljoenen blauwe enveloppen, en wordt het verkeer tussen burger en Belastingdienst digitaal en een stuk informeler, aldus Weekers. Voor de toeslagen bestaat deze mogelijkheid al. De maatregel moet de fiscus op jaarbasis 10 miljoen blauwe enveloppen schelen.

Navorderingstermijn

Weekers wil verder aangiften waarbij de fiscus overtuigd is van de juistheid al binnen 3 maanden afronden met een aanslag, veel sneller dan nu het geval is. Aan de andere kant wordt voor belastingplichtigen die de fiscus oplichten de navorderingstermijn fors verlengd, van 5 naar 12 jaar.

Geen winstbelasting voor startende ondernemers

Startende ondernemers met minimaal vijf werknemers moeten de eerste vijf jaar na oprichting een vrijstelling krijgen voor vennootschapsbelasting. Dat stelt John Fentener van Vlissingen donderdag op de voorpagina van het FD voor als maatregel om banengroei te stimuleren.

Startende ondernemers met minimaal vijf werknemers moeten de eerste vijf jaar na oprichting een vrijstelling krijgen voor winstbelasting (vennootschapsbelasting). Dat stelt John Fentener van Vlissingen donderdag op de voorpagina van het FD voor als maatregel om banengroei te stimuleren.

Werkgelegenheid

Fentener van Vlissingen van reisbedrijf BCD (onder andere Vliegwinkel en Travix) verwacht dat zo’n vrijstelling werkgelegenheid stimuleert in bijvoorbeeld internetbedrijven. Bij Travix is het aantal banen opgelopen tot 600 stuks, zes jaar na de start.

Verhoging bestaande vennootschapsbelasting

De vrijstelling zou boven op bestaande faciliteiten komen zoals de kleinschaligheidsinversteringsaftrek. Van Vlissingen zou de ‘tax holiday’ willen laten financieren door een verhoging van de bestaande vennootschapsbelasting met 1 procent.

 

Bron: FD

ZZP Boekhouder / freelance administrateur heeft nog ruimte voor maximaal 1 dag per week

Bent u op zoek naar een flexible oplossing voor uw MKB administratie ? ZZP Boekhouder / Freelance Administrateur VRS Consultancy heeft nog ruimte voor maximaal 1 dag per week.

Indien u op zoek bent naar een professionele en flexibele oplossing voor de administratie van uw bedrijf in de vorm van een ZZP Boekhouder of Freelance Administrateur, bent u bij VRS Consultancy aan het juiste adres. Wij kunnen u als ondersteunen in o.a. de volgende situaties:

· U besteedt onnodig veel uit aan uw (dure) accountant;

· U heeft behoefte aan een administrateur, maar vindt de overstap naar een administrateur in loondienst een te grote stap of een te groot risico en vult deze vacature daarom liever (eerst) op flexibele wijze in;

· U heeft tijdelijke of meer permanente capaciteitsproblemen en heeft behoefte aan ondersteuning, bijvoorbeeld wegens ziekte, verlof, overbrugging of jaarafsluiting;

· U heeft een wens om eenmalig een opdracht op projectbasis uit te laten voeren door een interim administrateur met veel kennis in huis;

· U doet de administratie van uw bedrijf zelf, maar besteedt hier onnodig veel tijd aan;

· U zou verlost willen zijn van de administratieve achterstanden;

· U heeft behoefte aan een efficiëntere inrichting van uw administratie;

· U heeft twijfels over de meest gunstige toepassing van de fiscale regelgeving, waardoor u wellicht teveel belasting betaalt;

· U zou graag meer informatie aan uw administratie willen ontlenen en meer controle over de cijfers willen hebben.

Er zijn derhalve talloze argumenten aan te voeren waarom een onderneming gedurende een langere dan wel kortere termijn gebruik wenst te maken van een freelance deskundige welke door zijn ervaring en opleiding snel ingewerkt is in de materie.

VRS Consultancy heeft jarenlange ervaring en heeft gewerkt met een groot aantal administratiepakketten, waaronder Snelstart, Twinfield, Exact, Minox, Unit 4 Multivers, Accountview, Infine (rapportage) en Logisal (salarissen). Wij kunnen de administratie bij u op locatie verzorgen, maar kunnen deze eventueel ook (deels) vanuit ons eigen kantoor verwerken.

Omdat wij zonder tussenkomst van een bemiddelingsbureau werken en lage overheadkosten hebben, kunnen wij werkzaamheden op HBO-niveau aanbieden tegen zeer concurrerende voorwaarden. Bel ons op 06-54711930 indien u vragen heeft over ons eerlijke tarief.

Aanpassing vrijstelling inlenersaansprakelijkheid per 1 juli 2012

Sinds 1 juli kunt u het risico van inlenersaansprakelijkheid voorkomen door te werken met een gecertificeerd uitzendbureau en door een kwart van het factuurbedrag te storten op de geblokkeerde bankrekening (g-rekening) bij de fiscus.

De Belastingdienst kan u aansprakelijk stellen voor de niet-betaalde loonheffingen en BTW van de uitlener. Sinds 1 juli kunt u dit risico echter voorkomen door te werken met een gecertificeerd uitzendbureau en door een kwart van het factuurbedrag te storten op de geblokkeerde bankrekening (g-rekening) bij de fiscus. Voldoet u aan deze voorwaarden dan kunt u een vrijstelling voor de inlenersaansprakelijkheid krijgen.

Bij inlening maakt u gebruik van arbeidskrachten die het uitzendbureau – de uitlener – ter beschikking stelt. Het is aan de uitlener om de BTW en loonheffingen af te dragen. Gebeurt dit echter niet dan kan de Belastingdienst bij u aankloppen voor deze niet-betaalde bedragen. Het risico van deze aansprakelijkheid kon u eerst voorkomen door het opvragen van een verklaring van betalingsbedrag van de uitlener en het storten van een deel van het factuurbedrag op de g-rekening.

Voorwaarden vrijstelling

Sinds 1 juli van dit jaar is het zelfs mogelijk om onder voorwaarden vrijgesteld te worden van deze inlenersaansprakelijkheid. Het uitzendbureau waarmee u werkt moet zich dan wel registeren bij de Stichting Normering Arbeid (SNA). De SNA heeft als taak om regelmatig de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de uitzend-, payroll- en detacheringsbureaus te controleren. Stort u daarnaast 25% van het factuurbedrag op de g-rekening bij de Belastingdienst dan kunt u onder de inlenersaansprakelijkheid uitkomen.

Registratie KvK

Daarnaast moeten uitzendbureaus zich sinds 1 juli 2012 verplicht inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dit heeft ook voor u gevolgen, want u moet deze registratie controleren. Blijkt namelijk achteraf dat een uitzendbureau niet is geregistreerd en u heeft dat niet gecontroleerd dan kunt u een boete krijgen. Controleer dat dus goed!

 

Bij eventuele vragen over inlenersaansprakelijkheid in uw specifieke situatie, neem dan contact op met VRS Consultancy.