Bedrijven betalen steeds minder winstbelasting

Bedrijven betalen al tien jaar steeds minder winstbelasting. Maar de belasting op het salaris van werknemers is juist opgelopen.

Bedrijven betalen al tien jaar steeds minder belasting over hun winsten. Maar de belasting op het salaris van werknemers is juist opgelopen. Dat meldt de Volkskrant zaterdag, na een eigen onderzoek. De krant deed onderzoek naar de daadwerkelijk betaalde belasting van bedrijven en werknemers.

De uitkomsten passen in een mondiale trend van dalende winstbelastingen voor het bedrijfsleven. Begin jaren ’80 hief de fiscus nog 48 procent. Deze eeuw is het tarief verlaagd van 35 naar 25 procent, schrijft de krant.

De belastingen voor werknemers gingen juist omhoog. De 12,7 miljoen Nederlanders met een inkomen betaalden vorig jaar per persoon gemiddeld 3755 euro loon- en inkomstenbelasting. Dat is 44 procent meer dan in 2000. Nederlanders droegen bovendien meer af aan waterschappen, het riool, de auto en betaalden meer aan btw of accijnzen voor tabak en benzine.

Geen winstbelasting voor startende ondernemers

Startende ondernemers met minimaal vijf werknemers moeten de eerste vijf jaar na oprichting een vrijstelling krijgen voor vennootschapsbelasting. Dat stelt John Fentener van Vlissingen donderdag op de voorpagina van het FD voor als maatregel om banengroei te stimuleren.

Startende ondernemers met minimaal vijf werknemers moeten de eerste vijf jaar na oprichting een vrijstelling krijgen voor winstbelasting (vennootschapsbelasting). Dat stelt John Fentener van Vlissingen donderdag op de voorpagina van het FD voor als maatregel om banengroei te stimuleren.

Werkgelegenheid

Fentener van Vlissingen van reisbedrijf BCD (onder andere Vliegwinkel en Travix) verwacht dat zo’n vrijstelling werkgelegenheid stimuleert in bijvoorbeeld internetbedrijven. Bij Travix is het aantal banen opgelopen tot 600 stuks, zes jaar na de start.

Verhoging bestaande vennootschapsbelasting

De vrijstelling zou boven op bestaande faciliteiten komen zoals de kleinschaligheidsinversteringsaftrek. Van Vlissingen zou de ‘tax holiday’ willen laten financieren door een verhoging van de bestaande vennootschapsbelasting met 1 procent.

 

Bron: FD

Aanpassing vennootschapsbelasting pas na de zomer

Een nieuwe wet die een einde moet maken aan het misbruik van de renteaftrek, wordt door staatssecretaris Jan Kees de Jager uitgesteld tot na de zomer.

Een nieuwe wet die een einde moet maken aan het misbruik van de renteaftrek, wordt door staatssecretaris Jan Kees de Jager uitgesteld tot na de zomer.

 

Bedrijven kunnen hun winstbelasting flink drukken door de rente die ze over hun schulden betalen van de winst af te trekken. De Jager heeft nu echter besloten nog een extra consultatie te houden bij belastingadviseurs, wetenschappers en bedrijven. Het gaat volgens hem om ingewikkelde fiscale materie, die direct gevolgen heeft voor de buitenlandse investeringen in Nederland. De Jager verwacht dat hij na de aanpassing 2 miljard euro per jaar meer winstbelasting binnen zal krijgen. Geld dat uiteindelijk weer terugvloeit naar het bedrijfsleven. Al is het nog wel de vraag hoe dit moet gebeuren.

 

Belastingparadijs

Gedacht wordt aan de verlaging van de tarieven van de vennootschapsbelasting. Al geeft dit weer problemen bij het zakendoen met onder meer Japan, omdat Japan liever geen zaken doet met landen die de tarieven onder de 25 procent heeft liggen. In de ogen van Japan is dan sprake van een belastingparadijs.

 

Onderzoek

Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat bedrijven als NXP, Hema en Ziggo door hun nieuwe eigenaren, allemaal opkoopfondsen, in de schulden komen. Door de rente over deze schulden van hun winst af te trekken, maken de bedrijven op papier verlies, waardoor ze geen of nauwelijks belasting hoeven af te dragen. Hierdoor loopt de schatkist honderden miljoenen euro’s mis. 

 

Bron: de Volkskrant