Webwijzer Werk en Geld berekent netto maandinkomen

De Taskforce DeeltijdPlus en het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) bieden met de Webwijzer duidelijkheid over de financiële gevolgen van meer uren werken. Met andere woorden: wat blijft er over van het extra salaris, rekening houdend met bijvoorbeeld belastingen, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag? Door het beantwoorden van ongeveer tien tot vijftien vragen kan iedereen op de Webwijzer Werk en Geld uitrekenen wat meer of weer gaan werken betekent voor het netto maandinkomen.

Meer of weer gaan werken: wat levert dat nu eigenlijk op? De Webwijzer Werk en Geld is de eerste website in Nederland die het exacte verschil berekent.

 

De Taskforce DeeltijdPlus en het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) bieden met de Webwijzer duidelijkheid over de financiële gevolgen van meer uren werken. Met andere woorden: wat blijft er over van het extra salaris, rekening houdend met bijvoorbeeld belastingen, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag? Door het beantwoorden van ongeveer tien tot vijftien vragen kan iedereen op de Webwijzer Werk en Geld uitrekenen wat meer of weer gaan werken betekent voor het netto maandinkomen.

Reële bedragen
Ook is het mogelijk uit te rekenen wat een andere verdeling van het aantal uren dat partners werken financieel op kan leveren. De vragen gaan onder meer over salaris, woonkosten en eventuele kinderen. “Te vaak denken mensen dat meer werken niet of te weinig loont: alles zal wel naar de Belastingdienst of de kinderopvang gaan”, aldus Pia Dijkstra, voorzitter van de Taskforce DeeltijdPlus. “Met de Webwijzer weet je wat er écht overblijft. Natuurlijk is het aan mensen zelf om te bepalen of ze de extra inkomsten de moeite waard vinden, maar de keuze om meer te gaan werken kunnen ze dan in ieder geval maken op basis van reële bedragen”.


Bron: Ministerie van SZW

Voorlopige aanslag aanpassen met wijzigingsverzoek

Als u voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en ZVW 2009 wilt aanpassen, kunt u dit doen met een wijzigingsverzoek. U hoeft niet langer direct bezwaar te maken.

Als u voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en ZVW 2009 wilt aanpassen, kunt u dit doen met een wijzigingsverzoek. U hoeft niet langer direct bezwaar te maken.

 

U kunt een voorlopige aanslag inkomstenbelasting en Zorgverzekeringswet 2009 en latere jaren wijzigen met behulp van:

• uw eigen software en het BAPI-kanaal
• een speciale versie van het VA-programma 2009, de zogenoemde pinvariant, die vanaf 11 april 2009 beschikbaar is
• het VA-programma 2009
• het formulier ‘Verzoek of wijziging VA 2009’

Het voordeel van het gebruik van een van deze mogelijkheden is dat deze procedure snel gaat en dat de kans op fouten klein is.


Verzoek volledig invullen
Het is belangrijk dat u uw verzoek volledig invult. Dan kan de Belastingdienst de aanslag voor het juiste bedrag opleggen. De Belastingdienst drukt de ingevulde gegevens ook af op de aangepaste aanslag, zodat u gemakkelijk kunt nagaan of de aanslag juist is.


Uitstel van betaling bij voorlopige aanslagen met een te betalen bedrag?

U krijgt niet automatisch uitstel van betaling als de voorlopige aanslag verandert. U blijft verplicht om het bedrag van de oorspronkelijke voorlopige aanslag te betalen.

U kunt op de gebruikelijke manier om uitstel van betaling vragen of toch maar vast betalen. Alle betaalde bedragen worden verrekend met de gewijzigde aanslag. Een eventueel restantbedrag van de nieuwe aanslag kunt u voldoen in de resterende maandtermijnen.

Als de Belastingdienst uitstel van betaling verleent, wordt de automatische incasso stopgezet.


Bezwaar maken

Het blijft mogelijk om schriftelijk bezwaar te maken tegen een voorlopige aanslag vanaf 2009. Bijvoorbeeld als de Belastingdienst is afgeweken van een wijzigingsverzoek. Maar ook als het niet mogelijk is om met een van de bovengenoemde mogelijkheden een wijzigingsverzoek te doen.

Voor de afhandeling van uw bezwaar is het belangrijk dat daaruit duidelijk blijkt welk onderdeel van de aanslag gewijzigd moet worden: bijvoorbeeld de hypotheekrente of een specifieke heffingskorting.
Proceskostenvergoedingen aanvragen
Het beleid voor (het aanvragen van) proceskostenvergoedingen is niet veranderd. Deze verzoeken kunt u op de gebruikelijke manier indienen.
Bron: De Belastingdienst

Fiscale stimulans bij in dienst nemen hbo-student

Het ministerie van OCW publiceert informatie over bewerktrajecten voor hbo-studenten en de fiscale stimulans voor bedrijven die een hbo-student in dienst nemen.

Het ministerie van OCW publiceert informatie over bewerktrajecten voor hbo-studenten en de fiscale stimulans voor bedrijven die een hbo-student in dienst nemen.

 

In een brochure vindt u informatie voor werkgevers, studenten en hogescholen: over de fiscale stimulans en over de extra faciliteiten van enkele branche-organisaties voor werkgevers die in zee gaan met een hbo-student.

Werken en leren tegelijk, dat kan in het hoger beroepsonderwijs. In een zogenoemde ‘duale leerweg’ doen studenten een deel van hun hbo-opleiding in de vorm van een leerwerktraject. Bedrijven, studenten én hogescholen kunnen hier veel voordeel van hebben.


Belastingvoordeel

De fiscus komt bovendien werkgevers die een student in zo’n leerwerktraject in dienst nemen, financieel tegemoet. Het belastingvoordeel kan oplopen tot € 2.655 per jaar per student-werknemer.

Bron: De voorlichtingsbrochure van het Ministerie van OCW