Een iPad is fiscaal gezien een computer

Verstrekt u aan uw werknemers een iPad, dan moet u als de iPad niet voldoende zakelijk wordt gebruikt loonheffing/premie volksverzekeringen inhouden en afdragen.

Verstrekt u aan uw werknemers een iPad, dan moet u als de iPad niet voldoende zakelijk wordt gebruikt loonheffing/premie volksverzekeringen inhouden en afdragen. Rechtbank Haarlem heeft namelijk bepaald dat een iPad een computer is en geen communicatiemiddel en dat wil dus zeggen dat het zakelijk gebruik 90% moet zijn.

In deze zaak kregen de werknemers van een onderneming in december 2010 een iPad. Er waren bij het verstrekken van de iPad geen afspraken gemaakt over het gebruik. De onderneming droeg via eindheffing € 323.687 aan loonheffing af, maar maakte wel direct bezwaar tegen deze aangifte. De iPad was namelijk volgens de onderneming een communicatiemiddel, die belastingvrij was te verstrekken.

Communicatiefunctie iPad speelt geen centrale rol

De inspecteur vond echter dat sprake was van een computer. In dat geval moest de onderneming aannemelijk maken dat het zakelijk gebruik meer dan 90% bedroeg. Dit waren zwaardere eisen dan voor het gebruik van een communicatiemiddel waarvoor een zakelijk gebruik van 10% is vereist. Volgens de rechtbank speelde de communicatiefunctie geen centrale rol bij de iPad. De iPad was wel geschikt voor bepaalde vormen van communicatie, maar had daarnaast ook vele andere computerfuncties zoals tekst- en dataverwerking, het spelen van spelletjes, het maken en bewerken van foto’s en het gebruiken van muziekfuncties. Hierdoor moest de onderneming de iPad aanmerken als computer. Daarnaast gebruikten de werknemers de iPad niet voor meer dan 90% zakelijk. Het was dus terecht dat er eindheffing was toegepast over de verstrekking van de iPad. De inspecteur kreeg dus gelijk.

Rechtbank Haarlem, 30 november 2012, LJN: BY4908

Heeft u vragen hierover, neem dan contact op met VRS Consultancy.

Bedrijven betalen steeds minder winstbelasting

Bedrijven betalen al tien jaar steeds minder winstbelasting. Maar de belasting op het salaris van werknemers is juist opgelopen.

Bedrijven betalen al tien jaar steeds minder belasting over hun winsten. Maar de belasting op het salaris van werknemers is juist opgelopen. Dat meldt de Volkskrant zaterdag, na een eigen onderzoek. De krant deed onderzoek naar de daadwerkelijk betaalde belasting van bedrijven en werknemers.

De uitkomsten passen in een mondiale trend van dalende winstbelastingen voor het bedrijfsleven. Begin jaren ’80 hief de fiscus nog 48 procent. Deze eeuw is het tarief verlaagd van 35 naar 25 procent, schrijft de krant.

De belastingen voor werknemers gingen juist omhoog. De 12,7 miljoen Nederlanders met een inkomen betaalden vorig jaar per persoon gemiddeld 3755 euro loon- en inkomstenbelasting. Dat is 44 procent meer dan in 2000. Nederlanders droegen bovendien meer af aan waterschappen, het riool, de auto en betaalden meer aan btw of accijnzen voor tabak en benzine.

Versturen spooknota meestal niet strafbaar

Spooknota’s zijn een probleem voor de ondernemers in Nederland, maar het verzenden ervan is meestal niet strafbaar. Dat schrijft minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer. Hij ziet dan ook meer in preventie.

Spooknota’s zijn een probleem voor de ondernemers in Nederland, maar het verzenden ervan is meestal niet strafbaar. Dat schrijft minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer. Hij ziet dan ook meer in preventie.

Louche bedrijven sturen neprekeningen aan ondernemers, in de hoop dat die in een bui van onoplettendheid betalen. Omdat ze toch vaak een soort van tegenprestatie leveren, al is die helemaal niet gevraagd of nergens goed voor, kun je ze via het strafrecht weinig maken, blijkt uit de brief van Opstelten.

 ‘De fraudeurs houden zich doorgaans strikt aan de letter, zij het niet de geest van de wet,’ aldus Opstelten. Diverse organisaties waarschuwen al tegen nepfacturen.

 Antwoorden Kamervragen over het bestoken van ondernemers met spooknota

Uitstel van betaling voor uw BTW, loonbelasting en vennootschapsbelasting

U kunt straks 4 maanden uitstel van betaling krijgen voor de BTW, loonbelasting en vennootschapsbelasting.

U kunt straks uitstel van betaling krijgen voor de BTW, loonbelasting en vennootschapsbelasting. Over de uitstelperiode van (maximaal) vier maanden moet u echter dan wel wettelijke rente betalen. Staatssecretaris Weekers van Financiën zal dit plan tijdens Prinsjesdag bekend maken.

De financiële crisis zorgt ervoor dat veel mkb-bedrijven moeite hebben met het betalen van de belastingen. Veel bedrijven kunnen maar moeilijk aan voldoende financiële middelen komen om alle rekeningen en belastingen te betalen. Staatssecretaris Weekers wil deze bedrijven tegemoet komen. In het Belastingplan 2013 wordt dan ook een voorstel voor uitstel van betaling van BTW, loonbelasting en vennootschapsbelasting opgenomen.

Wettelijke rente over uitstel

U kunt uitstel van betaling krijgen voor een bedrag aan belasting tussen de € 10.000 en € 15.000. Dit moet de kleine bedrijven een beetje helpen om uit de crisis te komen. De Belastingdienst geeft u echter niet renteloos uitstel van betaling. Over de periode van maximaal vier maanden moet u namelijk wel de wettelijke rente over het uitstelbedrag betalen. Het plan zal de overheid zo’n € 56 miljoen kosten.

Lees alles over: Prinsjesdag 2012

Btw uit andere EU-landen vóór 1 oktober terugvragen

In Nederland gevestigde ondernemers die in 2011 in andere EU-landen btw hebben betaald, kunnen deze onder voorwaarden terugvragen als het verzoek om teruggaaf vóór 1 oktober 2012 bij de belastingdienst is ingediend.

Samenvatting

In Nederland gevestigde ondernemers die in 2011 in andere EU-landen btw hebben betaald, kunnen deze onder voorwaarden terugvragen als het verzoek om teruggaaf vóór 1 oktober 2012 bij de belastingdienst is ingediend. Voor ondernemers die een teruggaafverzoek doen over heel 2011 geldt een teruggaafdrempel van € 50. Heeft het teruggaafverzoek betrekking op een kwartaal dan geldt een teruggaafdrempel van € 400.

 

Volledig artikel

In Nederland gevestigde ondernemers die in 2011 in andere EU-landen btw hebben betaald, kunnen deze onder voorwaarden terugvragen als het verzoek om teruggaaf vóór 1 oktober 2012 bij de belastingdienst is ingediend. Het is mogelijk om per kalenderjaar meerdere verzoeken te doen. Voor ondernemers die een teruggaafverzoek doen over heel 2011 geldt een teruggaafdrempel van € 50. Heeft het teruggaafverzoek betrekking op een kwartaal dan geldt een teruggaafdrempel van € 400.
 
Voorwaarden voor teruggaafverzoek
U kunt btw terugvragen uit een ander EU-land onder de volgende voorwaarden:

  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
  • In het EU-land waar u btw terugvraagt, moet u geen aangifte omzetbelasting doen.
  • U moet in het EU-land btw betalen over goederen, diensten of invoer.
  • U gebruikt deze door u gekochte goederen en diensten voor bedrijfsactiviteiten die met btw zijn belast.  

Wanneer geen btw-terugaaf mogelijk?
In bepaalde gevallen bestaat geen recht op btw-teruggaaf. Dat is het geval als u:

  • geen ondernemer bent voor de omzetbelasting;
  • uitsluitend vrijgestelde goederen of diensten levert;
  • ontheffing hebt van administratieve verplichtingen;
  • onder de landbouwregeling valt.

Opmerking
Sommige lidstaten -waaronder Nederland- hanteren een soepel beleid om btw terug te geven over ‘oudere’ periodes dan de in de Teruggaafrichtlijn voorgeschreven periode van negen maanden. 

Bron: Website Belastingdienst.

 

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij VRS Consultancy.