Nieuw Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst

Op 2 juli 2009 is het nieuwe Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst gepubliceerd in de Staatscourant. Een belangrijke wijziging betreft de verzwaring van de bestuurlijke boete bij het verzwijgen van box 3-inkomen (met name spaargelden in het buitenland).

Op 2 juli 2009 is het nieuwe Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst gepubliceerd in de Staatscourant. Een belangrijke wijziging betreft de verzwaring van de bestuurlijke boete bij het verzwijgen van box 3-inkomen (met name spaargelden in het buitenland). De wettelijke vergrijpboete bij deze overtreding is met ingang van 2 juli 2009 verhoogd van maximaal 100% van de grondslag van deze boete naar maximaal 300%. De grondslag is kort gezegd de verschuldigde belasting over het box 3-inkomen zoals deze bij de gewone aanslag of de navorderingaanslag is vastgesteld. Op grond van het nieuwe besluit bedraagt de vergrijpboete bij opzet in beginsel 150% en bij grove schuld 75%. Bij herhaling van de overtreding kan deze boete maximaal worden verdubbeld tot 300% respectievelijk 150%. Verder is ook het verzuimboetebeleid bij (gedeeltelijke) niet of te late betaling van motorrijtuigenbelasting gewijzigd. Het besluit is op 2 juli 2009 in de Staatscourant gepubliceerd en is op 4 juli 2009 in werking getreden.

 

Volledig bericht

Op 2 juli 2009 is het nieuwe Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst gepubliceerd in de Staatscourant. De wijzigingen van het besluit vinden onder meer hun wettelijke basis in het wetsvoorstel Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen dat de Eerste Kamer op 30 juni 2009 heeft aangenomen.
 
Een belangrijke wijziging uit het besluit betreft de verzwaring van de bestuurlijke boete bij het verzwijgen van box 3-inkomen (met name spaargelden in het buitenland). De wettelijke vergrijpboete bij deze overtreding is met ingang van 2 juli 2009 verhoogd van maximaal 100% van de grondslag van deze boete naar maximaal 300%. De grondslag is kort gezegd de verschuldigde belasting over het box 3-inkomen zoals deze bij de gewone aanslag of de navorderingaanslag is vastgesteld.
 
Ingeval de inspecteur bij het vaststellen van een gewone aanslag een vergrijpboete oplegt, bedraagt de boete in geval van opzet in beginsel 150% van de grondslag. Ingeval de inspecteur bij het vaststellen van een navorderingsaanslag een vergrijpboete oplegt, bedraagt de boete in geval van grove schuld in beginsel 75% van de grondslag en in geval van opzet 150% van de grondslag. Bij herhaling van de overtreding kan de vergrijpboete maximaal worden verdubbeld tot 150% bij grove schuld (alleen bij navorderingsaanslagen) en tot 300% bij opzet.
 
Verder is onder meer het verzuimboetebeleid bij (gedeeltelijke) niet of te late betaling van motorrijtuigenbelasting gewijzigd.
 
Het besluit is op 2 juli 2009 in de Staatscourant gepubliceerd en is op 4 juli 2009 in werking getreden. Het voorgaande besluit van 9 december 2008 is per dezelfde datum ingetrokken.
 
Bron: Ministerie van Financiën, 25-6-2009, nr. CPP2009/1062M; Staatscourant, 2-7-2009, nr. 9896

Auteur: paulvanreen

Indien u op zoek bent naar een professionele en flexibele oplossing voor de administratie van uw bedrijf, bent u bij VRS Consultancy aan het juiste adres. Wij kunnen u als gevolg van een gedegen niveau in combinatie met jarenlange ervaring als freelance administrateur ondersteunen in diverse situaties.