150 km norm 30%-regeling niet in strijd met EU-recht en mensenrechtenverdragen

30%-regeling, expat, werknemer, ZZP Boekhouder, ZZP Administratiekantoor, Administratiekantoor, Boekhouder, ZZP Administratie, Boekhouder ZZP, Snelstart, freelancer, Boekhouding, Boekhoudkantoor, Boekhouding ZZP, Boekhouder gezocht, Boekhouder gevraagd, Administratiekantoor ZZP, ondernemersvoordeel, kosten boekhouder, boekhouding eenmanszaak, administratie uitbesteden, tarieven administratiekantoor

De sinds 1 januari 2012 geldende 150 km-norm voor ingekomen werknemers (hierna: expats) die opteren voor de 30%-regeling, vormt geen inbreuk op EU-recht en is evenmin in strijd met het gelijkheidsbeginsel onder de mensenrechtenverdragen EVRM en IVBPR. De 150 km-norm houdt dat de 30%-regeling slechts geldt voor expats die gedurende ten minste 16 van de 24 maanden vóór hun uitzending naar Nederland op meer dan 150 km hemelsbreed van de grens van Nederland hebben gewoond. Tot dit oordeel kwam onlangs Rechtbank Breda.

Een expat afkomstig uit Duitsland, stelde dat de 150 km-norm een indirecte discriminatie naar nationaliteit onder het EU-recht is en in strijd is met het gelijkheidsbeginsel onder het EVRM en het IVBPR omdat deze norm voornamelijk inwoners van noordelijk België en westelijk Duitsland treft.

Naar het oordeel van de rechtbank bestaat voor de aanscherping van de 30%-regeling een toereikende objectieve rechtvaardiging, te weten het tegengaan van onbedoeld ruim gebruik. Expats die vlak over de grens wonen, hoeven niet noodzakelijkerwijze te verhuizen; zij zouden ook kunnen reizen tussen woon- en werkplaats. Het indammen van onbedoeld gebruik is naar het oordeel van de rechtbank een legitieme doelstelling van algemeen belang. Bovendien gaat de 150 km-norm als inperkingsmaatregel naar het oordeel van de rechtbank niet verder dan voor het bereiken van de doelstelling noodzakelijk is.

Opmerking

De 30%-regeling is een belastingfaciliteit voor werknemers die zijn aangeworven uit het buitenland en die beschikken over schaarse, specifieke deskundigheid (ingekomen werknemers) en op werknemers die naar het buitenland zijn uitgezonden (uitgezonden werknemers). Met het oog op de extra kosten (o.a. huisvesting) kan aan die werknemers een belastingvrije vergoeding van maximaal 30% van het loon worden uitbetaald.

Bron: Rechtbank Breda, 8-11-2012, nr. 12/2829 (gepubliceerd 23-11-2012).

Freelancen kan ook

Nu er als gevolg van de recessie steeds meer ontslagen vallen, wordt freelancen voor veel mensen een reële optie. Zelfstandigen zonder personeel (zzp`ers) vormden de afgelopen jaren de snelst groeiende beroepsgroep in Nederland.

Nu er als gevolg van de recessie steeds meer ontslagen vallen, wordt freelancen voor veel mensen een reële optie. Zelfstandigen zonder personeel (zzp`ers) vormden de afgelopen jaren de snelst groeiende beroepsgroep in Nederland. Het zijn er nu zo`n 700.000.
Freelancen biedt echter niet alleen maar voordelen. De helft van de startende zzp`ers houdt er binnen drie jaar weer mee op. Overigens is die hoge uitval niet per se negatief. Heen en weer gaan tussen loondienst en freelancen wordt steeds normaler. Bovendien wordt het verschil tussen beide steeds kleiner. Om succesvol te zijn als freelancer, is het in de eerste plaats belangrijk je eigen zwakke plekken kennen. Durf zonodig uit te besteden. Daarnaast moet je voldoende optimistisch zijn en tegen eenzaamheid kunnen.
Ook moet je voldoende extravert en zakelijk zijn en werk en privé van elkaar kunnen scheiden, waarbij je zakelijke kritiek weet te onderscheiden van persoonlijke afwijzing. Ten slotte is het van belang dat je beschikt over voldoende zelfdiscipline.
Bron : Psychologie Magazine