Nieuwe criteria voorbelasting bv

Hof Arnhem heeft nieuwe eisen opgesteld voor het bepalen welk deel van de betaalde btw als voorbelasting mag worden afgetrokken.

Hof Arnhem heeft nieuwe eisen opgesteld voor het bepalen welk deel van de betaalde btw als voorbelasting mag worden afgetrokken.

Doorgaans vraagt een bedrijf voor een deel van zijn activiteiten btw en voor een ander deel niet. Dat deel van de btw die hij zelf betaalt, is als voorbelasting aftrekbaar.

De verdeling gebeurt meestal op basis van de omzet. Soms wordt het bepaald aan de hand van het gebruik van het bedrijfspand. Maar soms is het lastig vast te stellen welk deel van het pand waarvoor wordt gebruikt.

Activiteiten

Het Hof vindt het voldoende als dat voor een deel van het pand precies kan worden vastgesteld. Bijvoorbeeld: twee kamers voor btw-belaste activiteiten en één kamer voor niet-btw-belaste activiteiten en de twee resterende kamers gemengd, betekent dat tweederde van de betaalde btw als voorbelasting mag worden afgetrokken.

 

Bron: Pleinplus.nl

Overzicht belangrijkste crisismaatregelen kabinet

Het kabinet heeft vandaag een pakket maatregelen gepresenteerd om de gevolgen van de economische crisis zo goed mogelijk op te vangen. Eén van de onderdelen van het pakket is liquiditeitsverruiming voor het bedrijfsleven, zoals btw-afdracht per kwartaal.

25-03-2009 18:45 ANP/Regering.nl

Het kabinet heeft vandaag een pakket maatregelen gepresenteerd om de gevolgen van de economische crisis zo goed mogelijk op te vangen. Eén van de onderdelen van het pakket is liquiditeitsverruiming voor het bedrijfsleven, zoals btw-afdracht per kwartaal.

Persbureau ANP heeft de belangrijkste punten uit het pakket op een rijtje gezet:

 

Investeringen, in totaal 17,3 miljard euro de rest van deze kabinetsperiode, als volgt verdeeld:

 • arbeidsmarkt (scholing, deeltijd WW, reintegratie, jeugdwerkloosheid, schuldhulpverlening) in totaal 1080 miljoen
 • onderwijs (mbo, zij-instromers, wijkscholen) in totaal 250 miljoen
 • kennis 280 miljoen
 • innovatie 720 miljoen
 • duurzaamheid en milieu (ondernemen, agrarische sector) 340 miljoen
 • energie (energiebesparing woningen, sloopregeling, windmolens) 550 miljoen
 • ruimtelijke economie (wegen, spoorwegen, industrieterreinen) 545 miljoen
 • (woning) bouw en onderhoud (zorg en awbz-instellingen, jeugdzorg, scholen) 760 miljoen
 • infrastructuur (zandsuppleties, bruggen, wegen, vaarwegen, sluizen, binnenhavens) 445 miljoen
 • liquiditeitsverruiming bedrijfsleven (btw per kwartaal, vliegtaks, loonkostensubsidie) 1230 miljoen
 • eigen stimuleringen door gemeenten en provincies 1500 miljoen
 • werkloosheidsuitgaven 9,4 miljard

Staatssecretaris De Jager bereikt BTW akkoord

Tijdens de Ecofinvergadering is er een akkoord bereikt over het toepassen van verlaagde BTW-tarieven. Staatssecretaris De Jager voerde de zware onderhandelingen namens Nederland.

De tijdelijke tariefsverlaging op arbeidsintensieve diensten zoals bijvoorbeeld fietsenmakers, schoenmakers en kappers, is hiermee structureel geworden. Het verlaagd tarief kan ook worden toegepast op alle onderhoudskosten op alle huizen (dus niet alleen huizen van 15 jaar of ouder).

Tijdens de Ecofinvergadering is er een akkoord bereikt over het toepassen van verlaagde BTW-tarieven. Staatssecretaris De Jager voerde de zware onderhandelingen namens Nederland.

De tijdelijke tariefsverlaging op arbeidsintensieve diensten zoals bijvoorbeeld fietsenmakers, schoenmakers en kappers, is hiermee structureel geworden. Het verlaagd tarief kan ook worden toegepast op alle onderhoudskosten op alle huizen (dus niet alleen huizen van 15 jaar of ouder).

Dankzij een interventie van Nederland en Zweden wordt het mogelijk het verlaagd tarief toe te passen op digitale gegevensdragers. Dat betekent dat bijvoorbeeld een studieboek met daarin een cd-rom of een cursus op dvd alle tegen laag tarief kunnen worden belast.

Staatssecretaris De Jager vertegenwoordigde Nederland in de Ecofinvergadering van 10 maart. Ook de financieel-economische situatie kwam hier uitgebreid aan de orde.

Staatssecretaris De Jager bereikt BTW akkoord

Tijdens de Ecofinvergadering is er een akkoord bereikt over het toepassen van verlaagde BTW-tarieven. Staatssecretaris De Jager voerde de zware onderhandelingen namens Nederland.

Tijdens de Ecofinvergadering is er een akkoord bereikt over het toepassen van verlaagde BTW-tarieven. Staatssecretaris De Jager voerde de zware onderhandelingen namens Nederland.

De tijdelijke tariefsverlaging op arbeidsintensieve diensten zoals bijvoorbeeld fietsenmakers, schoenmakers en kappers, is hiermee structureel geworden. Het verlaagd tarief kan ook worden toegepast op alle onderhoudskosten op alle huizen (dus niet alleen huizen van 15 jaar of ouder).

Dankzij een interventie van Nederland en Zweden wordt het mogelijk het verlaagd tarief toe te passen op digitale gegevensdragers. Dat betekent dat bijvoorbeeld een studieboek met daarin een cd-rom of een cursus op dvd alle tegen laag tarief kunnen worden belast.

Staatssecretaris De Jager vertegenwoordigde Nederland in de Ecofinvergadering van 10 maart. Ook de financieel-economische situatie kwam hier uitgebreid aan de orde.

 

Bronvermelding Ministerie van Financiën