Geen btw bij bedrijfsovername

Ondernemers die hun zaak overdragen hoeven voor de overnamesom geen btw in rekening te brengen. Dat scheelt de koper van de onderneming een behoorlijk bedrag dat niet meer gefinancierd hoeft te worden

Ondernemers die hun zaak overdragen hoeven voor de overnamesom geen btw in rekening te brengen. Dat scheelt de koper van de onderneming een behoorlijk bedrag dat niet meer gefinancierd hoeft te worden.

Verplichting
Als aan alle voorwaarden is voldaan, is het geen kwestie van vrije keuze, maar een verplichting om btw weg te laten. Het moet gaan om overdracht van een gehele onderneming of een zelfstandig deel daarvan (filiaal). Indien er ten onrechte toch btw in rekening wordt gebracht bij de verkoop van de onderneming of het zelfstandige deel, dan heeft de koper misschien het probleem dat hij de btw niet kan terugvorderen.

Naheffing
Over de verkoop van losse bedrijfsmiddelen moet uiteraard wel btw betaald worden. Als dat niet gebeurd, dan kan de fiscus bij de verkoper toch nog btw naheffen.

Bron: De Telegraaf

Per 1 juli 2009: btw-aangifte per kwartaal

Per 1 juli 2009 introduceert de Belastingdienst de mogelijkheid om per kwartaal aangifte te doen en de verschuldigde omzetbelasting af te dragen.

Als u daarvoor in aanmerking komt ontvangt u begin mei een brief van de Belastingdienst. Het kabinet stelt u op deze manier in staat om de afdracht van btw uit te stellen.

Per 1 juli 2009 introduceert de Belastingdienst de mogelijkheid om per kwartaal aangifte te doen en de verschuldigde omzetbelasting af te dragen.

 

Als u daarvoor in aanmerking komt ontvangt u begin mei een brief van de Belastingdienst. Het kabinet stelt u op deze manier in staat om de afdracht van btw uit te stellen.
Wilt u voor deze regeling in aanmerking komen, vul dan uw gegevens in op de toegezonden brief en stuur vóór 4 juni 2009 een kopie daarvan naar uw belastingkantoor. De eerstvolgende aangifte die u dan doet is over het 3e kwartaal van 2009. U ontvangt geen apart bericht over het wijzigen van het aangiftetijdvak. U mag er op vertrouwen dat de Belastingdienst de wijziging tijdig doorvoert.
Als u per maand aangifte wil blijven doen, omdat u bijvoorbeeld regelmatig een teruggave ontvangt, dan hoeft u hoeft de brief niet terug te sturen. Voor u wijzigt er dan niets.
Waarom deze maatregel
Dit is één van de maatregelen van het kabinet om de liquiditeitspositie van bedrijven te ondersteunen. Met aangifte doen per kwartaal kunt u betalingsuitstel realiseren en rentevoordeel creëren. Overleg eventueel hierover met uw belastingadviseur om de juiste keuze voor u te bepalen.
Niet automatisch
Als u u doorgaans meer dan € 15.000 aan btw per kwartaal afdraagt, dan wordt uw aangiftetijdvak voor de duur van deze maatregel niet automatisch teruggezet op maandaangifte. U ontvangt een bericht wanneer deze maatregel eindigt.
Schattingsvergunning
Als u toestemming hebt om maandaangifte te doen naar geschatte bedragen, dan vervalt deze vergunning als u gebruik maakt van de mogelijkheid om per kwartaal aangifte te doen.
Wijzigen
U kunt het aangiftetijdvak altijd weer laten wijzigen. Daarvoor doet u een schriftelijk verzoek bij uw belastingkantoor.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de BelastingTelefoon.

 

Bron: De Belastingdienst

Btw uit het buitenland terugvragen eenvoudiger

Ondernemers kunnen straks makkelijker btw terug vragen die in rekening is gebracht in een andere Europese lidstaat. Vanaf 1 januari 2010 kan dit namelijk via de Nederlandse Belastingdienst.

Ondernemers kunnen straks makkelijker btw terug vragen die in rekening is gebracht in een andere Europese lidstaat. Vanaf 1 januari 2010 kan dit namelijk via de Nederlandse Belastingdienst.

Btw terugvragen is nu nog een omslachtige en tijdrovende procedure doordat de voorwaarden en eisen in elk land weer anders zijn. Veel ondernemers komen er daarom niet toe om teruggave te vorderen.

Vanaf 1 januari 2010 wordt het echter voor veel ondernemers makkelijker, omdat btw via de Nederlandse belastingdienst kan worden teruggevraagd. Ook hoeven ondernemers die grensoverschrijdende diensten verrichten in de meeste gevallen geen btw meer te factureren.

Hoe werkt het?
Voor een verzoek om teruggaaf hoeft u niet meer in contact op te nemen met buitenlandse belastingdiensten. Bovendien wordt er sneller uitbetaald: belastingdiensten moeten namelijk rente vergoeden als de gestelde termijn niet wordt gehaald.

De omzetbelasting wordt straks in de meeste gevallen geheven op de plaats waar de afnemende ondernemer is gevestigd. Daardoor zal er meestal geen buitenlandse btw op de factuur in rekening gebracht hoeven te worden.

Periodiek overzicht
U levert de Belastingdienst periodiek een overzicht met diensten die u heeft verricht aan buitenlandse ondernemers. U kunt er zelf voor kiezen dit maandelijks of eenmaal per kwartaal te doen. Als u meer dan € 100.000,- per kwartaal aan goederen aan andere lidstaten levert, dan moet het per maand.

Over goederen en diensten die u in Nederland voor uw bedrijf aanschaft, mag u btw terugvragen. Doet u internationaal zaken, dan betaalt u over goederen en diensten buitenlandse btw. Ook die kunt u terugvorderen.

VNO-NCW: ‘Blij met wijziging BTW-heffing grensoverschrijdende diensten’

Ondernemingsorganisatie VNO-NCW is blij dat ondernemers die diensten verlenen aan andere Europese ondernemers volgend jaar geen BTW meer hoeven te factureren. Dit wetsvoorstel gaat in op 1 januari 2010.

Ondernemingsorganisatie VNO-NCW is blij dat ondernemers die diensten verlenen aan andere Europese ondernemers volgend jaar geen BTW meer hoeven te factureren. Dit wetsvoorstel gaat in op 1 januari 2010.

Eenvoudiger

De afnemers moeten in de eigen lidstaat voor de BTW-afhandeling zorgen. Door deze vereenvoudiging wordt dienstverlening over de grens aantrekkelijker. Het wetsvoorstel zorgt er tevens voor dat het terugvragen van BTW die in een andere lidstaat is betaald, makkelijker wordt. Alle teruggaveverzoeken bij de eigen belastingdienst worden doorgestuurd naar de belastingdienst van de lidstaat die moet terugbetalen. Bij te late terugbetaling heeft de ondernemer recht op een rentevergoeding.

Listing

Nieuw is verder dat ondernemers periodiek een overzicht bij de belastingdienst moeten inleveren van diensten die zij hebben verricht aan buitenlandse ondernemers. Met deze zogenoemde listing, die nu alleen geldt voor goederenleveringen naar andere lidstaten, beogen de lidstaten fraude tegen te gaan.

Btw uit het buitenland terugvragen eenvoudiger voor ondernemers

Voor veel ondernemers wordt het makkelijker om btw terug te vragen die in rekening is gebracht in een andere Europese lidstaat. Vanaf 1 januari 2010 kunnen zij deze btw terugvragen via de Nederlandse Belastingdienst.

Voor veel ondernemers wordt het makkelijker om btw terug te vragen die in rekening is gebracht in een andere Europese lidstaat. Vanaf 1 januari 2010 kunnen zij deze btw terugvragen via de Nederlandse Belastingdienst. Ook hoeven ondernemers die grensoverschrijdende diensten aan andere ondernemers verrichten doorgaans geen btw meer te factureren. Btw-fraude wordt aan de hand van nieuwe regels scherper aangepakt.

Op voorstel van staatssecretaris De Jager van Financiën heeft de ministerraad ingestemd met een wijziging van de Wet op de omzetbelasting. Hierdoor hoeven ondernemers voor het doen van een verzoek om teruggaaf vanaf 1 januari 2010 niet meer in contact te treden met buitenlandse belastingdiensten en wordt er sneller uitbetaald. Buitenlandse belastingdiensten moeten rente vergoeden als ze de gestelde termijn niet halen.

 

Vanaf 2010 wordt de omzetbelasting veelal geheven op de plaats waar de afnemende ondernemer is gevestigd. Hierdoor hoeft er doorgaans geen buitenlandse btw op de factuur in rekening gebracht te worden. Deze ondernemers dienen periodiek een overzicht bij de Belastingdienst in van diensten die zij hebben verricht aan buitenlandse ondernemers. Zij kunnen er zelf voor kiezen dit maandelijks of eenmaal per kwartaal te doen. Ondernemers die meer dan € 100.000 per kwartaal aan goederen aan andere lidstaten leveren, moeten per maand een opgave verstrekken. Hiermee wordt btw-fraude tegengegaan. De wetswijziging vloeit voort uit afspraken die de Europese ministers van Financiën maakten in het zogenaamde btw-pakket en de frauderichtlijn. De richtlijnen verschenen begin 2008 en begin 2009.